Przejdź do treści strony WCAG

Karty usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

DOCKarta usług - bariery w komunikowaniu.doc

DOCKarta usług - turnus rehabilitacyjny.doc

DOCXkarta usług -przyjmowanie skarg i wniosków.docx

DOCKarta usług -sprzęt rehabilitacyjny.doc

DOCKarta usług dofinansowania do sportu, kultury i rekreacji.doc

DOCKarta usług dofinansowania do środkólw ortopedycznych i pomocniczych.doc

DOCKarta usług dofinansowanie do usług tłumacza migowego.doc

DOCKarta usług- umieszczenie w DPS.doc

DOCKarta usług-kierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej.doc

DOCKarta usług-korzystanie z usług ŚDS.doc

DOCKarta usług-przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej1.doc

DOCKarta usług-przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej2.doc

DOCKarta usług-przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej3.doc

DOCKarta usług-uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.doc

DOCKarta usług-uzyskanie karty parkingowej.doc

DOCKarta usług-uzyskanie karty parkingowej dla placówki.doc

DOCKarta usług-uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.doc

DOCKarta udług w sprawie przyznanie środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego.doc 

DOCKarta usług w sprawie przyznania dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z utrzymaniem dzieck w rodzinie zastępczej.doc 

DOCKarta usług w sprawie przyznania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia.doc 

DOCKarta usług w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dzieck do rodziny zastępczej.doc 

DOCKarta usług w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.doc 

DOCKarta usług w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.doc 

DOCKarta usług w sprawie sporządzania umów o pełnienie funkcji rodziny pomocowej.doc 

DOCKarta usług w sprawie sporządzania umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.doc 

DOCKarta usług w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.doc

DOCXkarta usług dodatek wychowawczy 2016.docx