Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Karty usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

DOCKarta usług - bariery w komunikowaniu.doc (70,50KB)

DOCKarta usług - turnus rehabilitacyjny.doc (120,50KB)

DOCXkarta usług -przyjmowanie skarg i wniosków.docx (55,84KB)

DOCKarta usług -sprzęt rehabilitacyjny.doc (72,00KB)

DOCKarta usług dofinansowania do sportu, kultury i rekreacji.doc (72,00KB)

DOCKarta usług dofinansowania do środkólw ortopedycznych i pomocniczych.doc (72,00KB)

DOCKarta usług dofinansowanie do usług tłumacza migowego.doc (70,50KB)

DOCKarta usług- umieszczenie w DPS.doc (73,00KB)

DOCKarta usług-kierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej.doc (75,00KB)

DOCKarta usług-korzystanie z usług ŚDS.doc (102,50KB)

DOCKarta usług-przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej1.doc (72,00KB)

DOCKarta usług-przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej2.doc (73,00KB)

DOCKarta usług-przyznawanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie, zagospodarowanie w formie rzeczowej3.doc (72,00KB)

DOCKarta usług-uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.doc (75,00KB)

DOCKarta usług-uzyskanie karty parkingowej.doc (73,00KB)

DOCKarta usług-uzyskanie karty parkingowej dla placówki.doc (73,00KB)

DOCKarta usług-uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.doc (72,00KB)

DOCKarta udług w sprawie przyznanie środków na utrzymanie lokalu mieszkalnego.doc (70,00KB) 

DOCKarta usług w sprawie przyznania dodatku na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z utrzymaniem dzieck w rodzinie zastępczej.doc (68,00KB) 

DOCKarta usług w sprawie przyznania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia.doc (69,50KB) 

DOCKarta usług w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dzieck do rodziny zastępczej.doc (70,50KB) 

DOCKarta usług w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów utrzymanie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.doc (74,00KB) 

DOCKarta usług w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych.doc (68,00KB) 

DOCKarta usług w sprawie sporządzania umów o pełnienie funkcji rodziny pomocowej.doc (71,00KB) 

DOCKarta usług w sprawie sporządzania umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz o prowadzenie rodzinnego domu dziecka.doc (70,00KB) 

DOCKarta usług w sprawie zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.doc (70,00KB)

DOCXkarta usług dodatek wychowawczy 2016.docx (44,04KB)