Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie zmiany danych zawartych we wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne


WYMAGANE DOKUMENTY


Zgłoszenie zmiany danych zawartych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne

PDFWNIOSEK.pdf (231,51KB) DOCwniosek zaświadczenie.doc (49,00KB)
PDFINFORMACJA O ZMIANACH.pdf (179,08KB) DOCinformacja-o-zmianach.doc (38,00KB)
 

Jeżeli przedsiębiorcę reprezentuje osoba upoważniona należy dołączyć pełnomocnictwo PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB)  DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)
 

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty dotyczące danej zmiany.

Poniższa tabela zawiera zmianę danych, które nie wymagają zmiany wydanych dokumentów.

   A) wymiana taboru:

  • skreślenie z wykazu pojazdu
  • wprowadzenie do wykazu pojazdu

 

   B) zmiana dotycząca:

  • numeru rejestracyjnego
  • VIN ramy, nadwozia, podwozia,
  • inne

OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

1. Za zmianę zaświadczenia, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów (zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia), pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.

2. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się opłaty w wysokości 10 zł.

3. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 100 zł.


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Krajowy transport drogowy rzeczy, osób- Wydawanie Licencji, Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, Ośrodki szkolenia Kierowców, Instruktorzy, Stacje kontroli pojazdów, Diagności, (pokój nr 18)

Osoba odpowiedzialna: Joanna Tomys, Maciej Pyziak,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 609

fax: 34/359-78-45

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -16.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Bez zbędnej zwłoki.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Zmiana danych w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne, Wydział Komunikacji i Transportu (pok. 18)


PODSTAWA PRAWNA


  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).


TRYB ODWOŁAWCZY


Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Oleskiego.


DODATKOWE INFORMACJE