Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży - 3.09.2013 r.

Strona archiwalna

 

Wykaz nieruchomości  będących własnością Powiatu Oleskiego przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 35 ust.1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleskiego,  położonej w Wysokiej, gm. Olesno,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 131/42, 132/42 i 253/42 na km.2, o łącznej powierzchni 0,0133 ha, (KW OP1L/00053627/9).  Cena sprzedaży wynosić będzie 4 100,00 zł netto.

Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno, zatwierdzon6ym Uchwałą Nr XIX/142/12 Rady Miejskiej w  Oleśnie z dnia 27 marca 2012 r. w/w działki znajdują się w obszarze o dominującej zabudowie zagrodowej.

Osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia  17.10.2013 r.