Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU

Strona archiwalna

 

DOCDecyzja zatwierdzajaca upul Rudniki.doc (32,00KB)   


DOCDecyzja zatwierdzajaca upul Radłów.doc (32,50KB)


 DOCDecyzja zatwierdzajaca upul Gorzów.doc (33,50KB)


 Olesno, dnia 10 lutego 2015 r.

OŚR.6162.6.2014

 

INFORMACJA

 

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla Gminy Radłów, tj. dla wsi: Biskupice, Kolonia Biskupska, Kościeliska, Ligota Oleska, Nowe Karmonki, Radłów, Sternalice, Wichrów, Wolęcin, Biskupskie Drogi, Psurów, Stare Karmonki na lata 2015-2024, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów zostały wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Radłów przy ul. Oleskiej 3 – Referat Gospodarki, pok. nr 7 na I piętrze oraz zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Uwagi i wnioski do projektu planu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacji, tj. do dnia 03 marca 2015 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa ul. Pieloka 21, pokój nr 4, tel. 034/359-78-33 lub 35 wew. 104.

Pliki do pobrania:

PDFBiskupice.pdf (743,13KB)
PDFKarmonki Nowe.pdf (565,36KB)
PDFKolonia Biskupska.pdf (464,73KB)
PDFKościeliska.pdf (802,87KB)
PDFKościeliska_1.pdf (603,34KB)
PDFLigota Oleska.pdf (685,28KB)
PDFRadłów.pdf (679,85KB)
PDFRadłów_1.pdf (461,43KB)
PDFSternalice.pdf (602,02KB)
PDFSternalice_1.pdf (668,07KB)
PDFWichrów.pdf (850,33KB)
PDFWolęcin.pdf (585,52KB)
 


                                                                                                      Olesno, dnia 10 lutego 2015 r.

OŚR.6162.7.2014

INFORMACJA

 

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla Gminy Rudniki, tj. dla wsi: Bobrowa, Bugaj, Chwiły, Cieciułów, Dalachów, Faustianka, Janinów, Jaworek, Jaworzno Wieś, Jaworzno Polesie, Jelonki, Julianpol, Kuźnica, Łazy, Mirowszczyzna, Młyny, Mostki, Odcinek, Porąbki, Rudniki, Słowików, Żytniów na lata 2015-2024, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów zostały wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudniki przy ul. Wojska Polskiego 12 – Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 6 na parterze oraz zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Uwagi i wnioski do projektu planu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacji, tj. do dnia 03 marca 2015 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa ul. Pieloka 21, pokój nr 4, tel. 034/359-78-33 lub 35 wew. 104.

Pliki do pobrania:

PDFBobrowa.pdf (812,52KB)
PDFBugaj.pdf (829,55KB)
PDFBugaj_1.pdf (547,21KB)
PDFCieciułów.pdf (912,59KB)
PDFDalachów.pdf (959,06KB)
PDFFaustianka.pdf (517,12KB)
PDFJaninów.pdf (511,96KB)
PDFJaworek.pdf (658,92KB)
PDFJaworzno.pdf (1,27MB)
PDFJaworzno Bankowe.pdf (875,01KB)
PDFJaworzno Polesie.pdf (545,18KB)
PDFJelonki.pdf (737,03KB)
PDFJulianpol.pdf (900,85KB)
PDFŁazy.pdf (733,17KB)
PDFMirowszczyzna.pdf (694,47KB)
PDFMłyny.pdf (717,68KB)
PDFMostki.pdf (851,15KB)
PDFOdcinek.pdf (886,64KB)
PDFRudnik.pdf (929,97KB)
PDFSkotnica Porąbki.pdf (376,18KB)
PDFSłowików.pdf (799,44KB)
PDFŻytniów.pdf (949,94KB)
PDFŻytniów_1.pdf (1,30MB)
 


                                                                                                      Olesno, dnia 10 lutego 2015 r.

OŚR.6162.8.2014

INFORMACJA

 

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów dla Miasta i Gminy Gorzów Śląski, tj. dla wsi: Budzów, Dębina, Goła, Jamy, Jastrzygowice, Kobyla Góra, Kozłowice, Krzyżanowice, Nowa Wieś, Pakoszów, Pawłowice, Skrońsko, Uszyce, Zdziechowice oraz miasto Gorzów Śląski na lata 2015-2024, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów zostały wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim przy ul. Wojska Polskiego 15 – Referat Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 5 i 6 (wysoki parter) oraz zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Uwagi i wnioski do projektu planu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacji,   tj. do dnia 03 marca 2015 r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa ul. Pieloka 21, pokój nr 4, tel. 034/359-78-33 lub 35 wew. 104.

 

Pliki do pobrania:

PDFBudzów.pdf (522,60KB)
PDFDębina.pdf (520,44KB)
PDFGoła.pdf (518,88KB)
PDFGorzów Śląski.pdf (478,54KB)
PDFGorzów Śląski_1.pdf (564,90KB)
PDFJamy.pdf (531,31KB)
PDFJamy_1.pdf (491,02KB)
PDFJastrzygowice.pdf (654,99KB)
PDFJastrzygowice_1.pdf (693,53KB)
PDFKobyla Góra.pdf (396,71KB)
PDFKozłowice.pdf (698,63KB)
PDFKozłowice_1.pdf (565,93KB)
PDFKrzyżanowice.pdf (511,97KB)
PDFKrzyżanowice_1.pdf (728,65KB)
PDFNowa Wieś.pdf (514,02KB)
PDFPakoszów.pdf (499,77KB)
PDFSkrońsko.pdf (694,52KB)
PDFUszyce.pdf (714,23KB)
PDFUszyce_1.pdf (506,83KB)
PDFZdziechowice.pdf (699,70KB)
PDFZdziechowice_1.pdf (402,40KB)

 


Olesno, dnia 19.02.2014 r.

OŚR.6162.5.2014

Informacja

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Uproszczonego Planu  Urządzenia Lasów dla Wspólnoty Chłopskiej Lasów Drobnowłościańskich wsi Kadłub Wolny niestanowiących własności Skarbu Państwa dla obrębu Kadłub Wolny, gmina Zębowice, powiat oleski, woj. opolskie.

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz.1235.), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu  

Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów dla Wspólnoty Chłopskiej Lasów Drobnowłościańskich wsi Kadłub Wolny na okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2023r.

Starosta Oleski, na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskami o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu.

     Niniejsza informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Starostwa.


Olesno, dnia 27 stycznia 2014r.

OŚR.6162.5.2014

INFORMACJA

 

         Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu Projektu „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Wspólnoty Chłopskiej Lasów Drobnowłościańskich wsi Kadłub Wolny  na lata 2014-2023, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa”.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu  został wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Zębowice przy ul. Murka 2 – Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy, pok. 12 oraz zamieszczony na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Uwagi i wnioski do projektu planu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacji, tj. od dnia 27 stycznia 2014r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,

            Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa ul. Pieloka 21, pokój nr 4, tel. 034/359-78-33 lub 35 wew. 104.

Pliki do pobrania:

PDFmapa.pdf (1,72MB)

DOCopis_ogolny-kadlub.doc (55,00KB)

CTLopisy.CTL (464,97KB)

PDFopisy_taksacyjne.pdf (87,43KB)

PDFrejestr.pdf (41,79KB)

TXTrejestry.txt (201,67KB)

DOCsp-tr_kadlub.doc (20,50KB)

CLWtabela.CLW (7,45KB)

PDFtabela.pdf (13,89KB)

 


Olesno, dnia 23 stycznia 2014 r.

 

OŚR. 6162.1.2014                              

INFORMACJA

 

Starostwo Powiatowe w Oleśnie informuje, że właściciele lasów prywatnych mogą zgłaszać się po odbiór wyciągów z uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na lata  2014-2023 z terenu gminy Olesno, tj. wsi:

Wachów, Broniec, Borki Małe, Leśna, Grodzisko, Sowczyce, Świercze, Stare Olesno, Łowoszów, Boroszów, Kucoby, Wysoka, Bodzanowice, Kolonia Łomnicka, Borki Wielkie, Łomnica, Wojciechów, Wachowice oraz miasto Olesno

Powyższe dokumenty można odbierać w Starostwie Powiatowym w Oleśnie w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  w pokoju nr 4  (parter) w godzinach pracy urzędu.

                                                                                   


Olesno, dnia 5 listopada 2013 r.

OŚR.6162.1.2013

INFORMACJA

 

Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235) podaje się do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu Projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów  dla Gminy Olesno, tj. dla wsi: Wachów, Broniec, Borki Małe, Kolonia Łomnicka, Wachowice, Leśna, Grodzisko, Sowczyce, Świercze, Stare Olesno, Łowoszów, Boroszów, Kucoby, Wysoka, Bodzanowice, Wojciechów, Borki Wielkie, Łomnica oraz dla miasta Olesno na  lata 2014-2023, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów  zostały wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Oleśnie przy ul. Pieloka 21 - Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. 107 na I piętrze oraz zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

Uwagi i wnioski do projektu planu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacji, tj. do dnia 25 listopada 2013r. na adres:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Oleśnie – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  Leśnictwa ul. Pieloka 21, pokój nr 4, tel. 034/359-78-33 lub 35 wew. 104.

PLIKI DO POBRANIA:

PDFBodzanowice_1.pdf (2,17MB)

PDFBodzanowice_2.pdf (906,39KB)

PDFBodzanowice_3.pdf (1,76MB)

PDFBorki_Małe.pdf (1,11MB)

PDFBorki_Wielkie_1.pdf (1,59MB)

PDFBorki_Wielkie_2.pdf (1,20MB)

PDFBorki_Wielkie_3.pdf (1,25MB)

PDFBoroszów.pdf (1,00MB)

PDFBroniec.pdf (1,34MB)

PDFGrodzisko.pdf (596,56KB)

PDFKolonia_Łomnicka.pdf (1,21MB)

PDFKucoby.pdf (1,29MB)

PDFLeśna.pdf (1,34MB)

PDFŁomnica_1.pdf (1,29MB)

PDFŁomnica_2.pdf (1,31MB)

PDFŁowoszów.pdf (1,23MB)

PDFMiasto_Olesno.pdf (2,08MB)

PDFSowczyce.pdf (1,14MB)

PDFStare_Olesno.pdf (898,54KB)

PDFŚwiercze.pdf (1,02MB)

PDFWachowice.pdf (577,68KB)

PDFWachów.pdf (839,21KB)

PDFWojciechów.pdf (1,13MB)

PDFWysoka.pdf (1,43MB)