Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzania lasów i Inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 15 obrębów Gminy Olesno

                                                                                                            Olesno, dnia 17.12.2013 r.

OŚR.6162.1.2013

 

I n f o r m a c j a

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzania lasów i Inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 15 obrębów Gminy Olesno, powiat oleski, woj. opolskie.

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz.1235.), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów niżej wymienionych dokumentów:

 1. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Wachów na okres: 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 2. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Broniec na okres: 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 3. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Borki Małe na okres: 01.01.2014r.–    31.12.2023r.
 4. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Kolonia Łomnicka na okres: 01.01.2014r. – 31.12.2023r.
 5. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Leśna na okres: 01.01.2014r.–  31.12.2023r.
 6. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Grodzisko na okres 01.01.2014r. – 31.12.2023r.
 7. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Sowczyce na okres 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 8. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Świercze na okres 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 9. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Stare Olesno na okres 01.01.2011r.–    31.12.2020r.
 10. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Łowoszów na okres 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 11. Uproszczony plan urządzania lasu obrębu Boroszów na okres 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 12. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Kucoby na okres 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 13. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Wysoka na okres 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 14. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Bodzanowice na okres 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 15. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Borki Wielkie na okres 01.01.2014r.– 31.12.2023r.

           Starosta Oleski, na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskami o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów Uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w Gminie Olesno.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich ww. projektów planów.

    Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu również uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentów oraz niżej wymienionych dokumentów:

 1. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Wojciechów na okres: 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 2. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Wachowice na okres: 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 3. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Łomnica na okres: 01.01.2014r.– 31.12.2023r.
 4. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu miasto Olesno na okres: 01.01.2014r.– 31.12.2023r.

            Niniejsza informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Starostwa, a także w siedzibie Gminy Olesno.