Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny - wynajem garaży

Ogłoszenie o przetargu

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, zwany dalej PZD, działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem sześciu garaży murowanych znajdujących się obok siedziby PZD, ul. Konopnickiej 8.

 • Garaże znajdują się obok siedziby PZD, ul. Konopnickiej 8.
 • Nr działki: 2503/291 k.m. 3-7
 • Księga Wieczysta: KW nr 8119
 • Powierzchnia garaży: 4 garaże o pow. 16 m2, 2 garaże o pow. 34 m2 (w tym jeden z kanałem)
 • Stan techniczny budynku zadowalający. Garaże wyposażone są w instalację elektryczną 220 V.
 • Wyjściowa stawka czynszu za 1 miesiąc wynosi odpowiednio 95 zł/miesiąc dla garaży o powierzchni 16 m2 oraz 135 zł/miesiąc dla garażu bez kanału o powierzchni 34 m2, oraz 145 zł/miesiąc dla garażu z kanałem o powierzchni 34 m2.
 • Czynsz za najem płatny będzie z góry, bez uprzedniego wezwania w terminie do dnia  10-tego każdego miesiąca.
 • Wynajmujący ma prawo podnieść wysokość czynszu bez podawania przyczyn, informując najemcę z 3-miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Najemca zobowiązany będzie do użytkowania garażu zgodnie z przeznaczeniem, naprawy szkód powstałych z jego winy, stosowania się do wymagań stawianych przez przepisy przeciwpożarowe i inne powszechnie obowiązujące. Najemcy nie będzie wolno bez zgody wynajmującego wykonywać żadnych przeróbek i zmian w wynajętym garażu.
 • Lokal stanowiący przedmiot przetargu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nim.
 • Przetarg odbędzie się 24 marca 2014 o godz. 1000 w sali konferencyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8 (2 piętro).
 • Cena wywoławcza stawki czynszu za 1 miesiąc wynosi odpowiednio 95 zł/miesiąc dla garaży o powierzchni 16 m2 oraz 135 zł/miesiąc dla garażu bez kanału o powierzchni 34 m2, oraz 145 zł/miesiąc dla garażu z kanałem o powierzchni 34 m2, a minimalne pierwsze postąpienie 5 zł, każde następne 1 zł.
 • Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu na w/w lokal jest wniesienie wadium w wysokości 100 zł. Wadium należy wnieść w pieniądzu do kasy PZD, ul. Konopnickiej 8 pok. nr 12, najpóźniej do dnia 24 marca 2014 do godz. 950.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet czynszu za najem. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygra przetargu, podlega zwrotowi w kasie PZD po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
 • Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną, powinna okazać się stosownymi dokumentami o upoważnieniu do działania w jej imieniu.