Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie - Udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe – resocjalizacja oraz kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień

OGŁOSZENIE

 

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

w Oleśnie

 

działając na podstawie art. 26 ust.3 ustawy o działalności leczniczej

(Dz.U. Nr 112 poz. 654 z 2011r.z późn.zm)

ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie :

1.Udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe – resocjalizacja oraz kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień pacjentom Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzalżenienia w Oleśnie polegających na przeprowadzeniu 40 godzin zajęć maratonowych dla osób uzależnionych od alkoholu, będących jednocześnie sprawcami przemocy.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu, które można uzyskać w siedzibie Przychodni, w Oleśnie, ul. Krasickiego 22 - tel./fax, 34 3584090  Umowa na w/w świadczenia zawarte będzie  na czas od 07.04.2014r. do 31.12.2014r.

 

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs” na adres Organizatora:

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22

 do 04.04.2014r. do godz. 13.00

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 04.04.2014r. o godz. 13.30 w siedzibie Przychodni.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

 

Do wiadomości:

  1. Tablica ogłoszeń: Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 46-300 Olesno, ul. Krasickiego 22.
  2. Strona internetowa:

 

                                                                                        Kierownik PTUAiW

                                                                                        Elżbieta Korzec