Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży położonej w Praszce, obręb Zawisna

Strona archiwalna

 

Wykaz nieruchomości  będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży

 

    Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 35 ust.1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleskiego,  położonej w Praszce, obręb Zawisna,  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na km. 1, o powierzchni 0,6097 ha, (KW OP1L/00050279/3). Cena wywoławcza wnosi 183 000,00 zł + VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

      Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka w/w działka nie zmieniła swojego przeznaczenia i znajduje się w strefie przemysłowo – składowej, podstawowe przeznaczenie to zabudowa produkcyjna, wielkoprzestrzenne obiekty usługowe, urządzenia obsługi technicznej i transportowej.

Osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia  08.05.2014 r.