Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, położonych w Myślinie

Strona archiwalna

 

   

Wykaz nieruchomości  będących własnością Skarbu Państwa,  przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na  podstawie  art.  35  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r, nr 102, poz.651 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Myślinie, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

  • 772/63 na km.1 o powierzchni 0,0870 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy             Dobrodzień, w/w działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Cena wywoławcza wynosi 4 100,00 zł netto.
  • 710/61 na km.1 o powierzchni 0,0711 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy             Dobrodzień w/w działka znajduje się w terenach do zalesienia. Cena wywoławcza wynosi 2 800,00 zł netto.
  • 707/61 na km.1 o powierzchni 0,0278 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy             Dobrodzień w/w działka znajduje się w terenach do zalesienia. Cena wywoławcza wynosi  950,00 zł netto.
  • 714/62 na km.1 o powierzchni 0,1003 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy             Dobrodzień, w/w działka znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej z usługami podstawowymi. Cena wywoławcza wynosi 9 200,00 zł netto.
  • 720/63 na km.1 o powierzchni 0,0162 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrodzień, w/w działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Cena wywoławcza wynosi 700,00 zł netto.
  • 217/121 na km.4 o powierzchni 0,0351 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy             Dobrodzień w/w działka znajduje się w terenach rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Cena wywoławcza wynosi 1 400,00 zł netto.

Dla w/w nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Kluczborku VIII  Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Oleśnie prowadzona jest księga wieczysta Kw OP1L/00055933/1.  

 

Osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia  15.05.2014 r.