Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ocena jakości wody z ujęcia "7 źródeł"

Strona archiwalna

 

Ocena jakości wody z ujęcia "7 źródeł"

    Na podstawie sprawozdania z badania wody z dnia 26.03.2014r. nr 128/W/N/OK/14, pobranej z ujęcia „7 źródeł” w Oleśnie dnia 12.03.2014r. (nr protokółu HK/DŚ-43361-4-1/14)  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Oleśnie stwierdza, że  jakość  wody  w  zakresie  parametrów  zbadanych  organoleptycznie i bakteriologicznie  odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. z 2007 r.,  Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast pod względem fizykochemicznym w zakresie azotanów woda nie spełnia wymagań jakości wody do spożycia (zawartość azotanów w zbadanej próbce wyniosła 61,19 mgNO3/l, przy wartości dopuszczalnej 50 mgNO3/l).     

W związku z powyższym woda  nie nadaje się do spożycia.

Przekroczenie normy 50 mg na litr może zagrażać zdrowiu kobietom w ciąży i niemowlętom. Azotany spożyte z wodą łatwo zamieniają się w organizmie człowieka w niebezpieczne azotyny. Przekształcanie się azotanów w azotyny, czyli w związki toksyczne, następuje zazwyczaj w przewodzie pokarmowym. W krwioobiegu azotyny wiążą się z atomami żelaza, znajdującymi się w samym centrum cząsteczki hemoglobiny, związku przenoszącego tlen z płuc do miejsc, gdzie jest potrzebny do wytwarzania energii. Kiedy azotyn trafia na cząsteczkę hemoglobiny, blokuje jej miejsce aktywne na żelazie, przekształcając ją w methemoglobinę.

Wszystkie te procesy zachodzą również w organizmach dzieci, ale w stosunku do ilości przyjmowanych przez nie płynów objętość krwi jest u nich relatywnie znacznie mniejsza niż u dorosłych. Zatem nadmiar azotanów, a więc i powstających z nich azotynów zakłóci metabolizm u dzieci w sposób znacznie poważniejszy. W organizmie osoby dorosłej około 2% krwi może występować w formie methemoglobiny.  

Jeżeli poziom methemoglobiny przekroczy 10% to zaczynamy chorować, a nasza skóra nabiera niebieskoszarego odcienia, a charakterystyczny kolor skóry dał nazwę chorobie (sinica). Kiedy poziom methemoglobiny osiąga 40%, życie dzieci zaczyna być w poważnym niebezpieczeństwie.

Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności (JECFA) ustalił w 1995 r. oraz w 2002 r. maksymalne dopuszczalne dzienne spożycie (ADI) azotanów przez dorosłego człowieka. Maksymalne dopuszczalne spożycie (ADI) jest to ilość substancji, która spożyta dziennie przez zdrową osobę dorosłą nie powoduje ujemnych skutków dla zdrowia. ADI dla azotanów wynosi 0-3,7 mgNO3/kg masy ciała/dzień.

źródło: www.psse.olesno.info.pl