Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2014

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2014 w obszarach:


1) KULTURY;

2) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2014 roku w obszarach: 1) KULTURY; 2) WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI,
z dnia 15 maja 2014 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wpłynęły dwie oferty.

 

W dniu 17 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwałą nr 123/310/14 z dn. 17 czerwca 2014 roku.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w obszarach:

 

 1. KULTURY - wpłynęła jedna oferta.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

LUDOWY MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY „PIAST” GORZÓW ŚLĄSKI

 

Organizacja Olimpiady z wiedzy na temat Mundialu 2014

0,00

 

Ofertę odrzucono ze względów formalnych. Podmiot nie prowadzi działalności statutowej w obszarze kultury. Nie przyznano dotacji.

 

 1. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI - wpłynęła jedna oferta.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

LUDOWY MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY „PIAST” GORZÓW ŚLĄSKI

 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

Organizacja Turnieju piłkarskiego i badmintona

2.377,00

 

 

Oferta złożona w otwartym konkursie ofert spełnia wymogi formalne i prawne, wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

Po dokonaniu oceny spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, Komisja postanowiła przyjąć w/w ofertę, podpisać umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz przyznać dotację w kwocie 2.377,00 zł.

Metryczka
 • wytworzono:
  25-06-2014
  przez: Adam Łąka
 • opublikowano:
  25-06-2014 11:45
  przez: Adam Łąka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 4049
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl