Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2014

Strona archiwalna

 

ZAWIADOMIENIE

 

Działając na podstawie art. 15 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2014 w obszarach:


1) KULTURY;

2) WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie otwartego konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2014 roku w obszarach: 1) KULTURY; 2) WSPIERANIA
I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI,
z dnia 15 maja 2014 r., realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
wpłynęły dwie oferty.

 

W dniu 17 czerwca 2014 roku o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej przez Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwałą nr 123/310/14 z dn. 17 czerwca 2014 roku.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w obszarach:

 

  1. KULTURY - wpłynęła jedna oferta.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

LUDOWY MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY „PIAST” GORZÓW ŚLĄSKI

 

Organizacja Olimpiady z wiedzy na temat Mundialu 2014

0,00

 

Ofertę odrzucono ze względów formalnych. Podmiot nie prowadzi działalności statutowej w obszarze kultury. Nie przyznano dotacji.

 

  1. WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI - wpłynęła jedna oferta.

 

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1

LUDOWY MIĘDZYZAKŁADOWY KLUB SPORTOWY „PIAST” GORZÓW ŚLĄSKI

 

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

Organizacja Turnieju piłkarskiego i badmintona

2.377,00

 

 

Oferta złożona w otwartym konkursie ofert spełnia wymogi formalne i prawne, wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.

 

Po dokonaniu oceny spełniania wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, Komisja postanowiła przyjąć w/w ofertę, podpisać umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego oraz przyznać dotację w kwocie 2.377,00 zł.