Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości położonej w Olesnie przy ul. Kościuszki 16 oznaczonej numerem działki 2284 i 2288 stanowiącej własność Powiatu Oleskiego, przeznaczonej do sprzedaży

Strona archiwalna

 

Wykaz nieruchomości  będących własnością  Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży

 

  

    Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 35 ust.1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia     1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie, przy ul. Kościuszki 16, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 2284 i 2288, o łącznej powierzchni 0,0344 ha, (KW OP1L/00000050/7), zabudowanej budynkiem użytkowym. Cena sprzedaży wynosi 112 600,00 zł.

   Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno w/w działki nie zmieniły swojego przeznaczenia i znajdują się w obszarze zabudowy mieszanej usługowo- mieszkaniowej

Osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia  04.09.2014 r.