Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

Strona archiwalna

 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)

Starosta Oleski informuje, iż:

  • W dniu 13 sierpnia 2014r. wpłynął wniosek nr L.dz. 3914/2014/4 z dnia 12 sierpnia 2014r. Cerpol-Kozłowice Sp. z o.o. z siedzibą w Kozłowicach przy ul. Nowej 4 o zmianę pozwolenia zintegrowanego POŚR.7644-3-1/PZ/06/07 z dnia 5 marca 2007r. dla instalacji do wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton na dobę lub o pojemności pieca przekraczającej 4m3 i gęstości ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca.
  • Dane o tym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Z treścią wniosku, znajdującego się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, pokój nr 4, można się zapoznać w godzinach pracy Urzędu oraz składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.Uwagi i wnioski można składać: w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.). Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Starosta Oleski.