Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży - Praszka-Młynek

Strona archiwalna

 

Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży

 

Starosta Oleski działający w imieniu Skarbu Państwa na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r, poz.518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Praszce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 24/6 na km. 21 o powierzchni 0,0139 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta OP1L/00018105/7. Cena sprzedaży wynosić będzie 8 000,00 zł (brutto)

Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w/w działka leży na terenie oznaczonym symbolem DK- droga krajowa.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 16.10.2014 r.