Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie

Powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego odbyła się pod Pomnikiem Lotników Polskich na oleskim cmentarzu komunalnym. Połączono ją z apelem upamiętniającym 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. W czasie uroczystości przedstawiciele uczniów pierwszych klas Zespołu Szkół w Oleśnie im. Lotników Polskich złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu rozpoczęło naukę ponad 2 500 uczniów. W klasach pierwszych 633.      

Organizacja szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego
na rok szkolny 2014/2105 wg danych na 26.08.2014 r.

Wyszczególnione

Oddziały

Uczniowie

W tym kl. I

 

Oddziały

 

Uczniowie

 

ZS Olesno

 

ZSZ Olesno

 

ZSEiO Olesno

 

ZSP Praszka

 

I LO Praszka

 

ZS Gorzów Śl.

 

ZSP Dobrodzień

 

15

 

22

 

16

 

18

 

6

 

12

 

14 + 2 kursy

327

 

528

 

375

 

460

 

136

 

287

 

346+60 kurs

 

5

 

6

 

4

 

4

 

1

 

1

 

4

 

107

 

156

 

93

 

109

 

30

 

35

 

103

Razem ponadgimnazjalne

103 + 2 kurs

2459 + 60 kurs

25

633

Na 31.03.2014 r.

111

2651 + 60 kurs

32

783

 

W  tym:

GdD

1

19

KK

3

84

Klasy I dla młodzieży

28

680

 

Planowane klasy pierwsze w roku szkolnym 2014/2015
w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego

Szkoła

Oddziały planowane

Liczebność

ZS Olesno

Liceum Ogólnokształcące:

I a

I b

I c

I d

I e

 

21

22

22

20

22

Razem

107

ZSEiO Olesno

Liceum Ogólnokształcące

I a

 

30

Techniku

I c tech. ekonom.

I d tech. hotel./log.

 

24

24 (12/12)

Razem (szkoły ponadgim.)

78

Gimnazjum dla Dorosłych

I k

 

15

Razem (Gim. dla Dorosłych)

15

ZSZ Olesno

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

I a wielozaw. + m.p.s.

I b wielozaw.

I c wielozaw.

 

25 (11/14)

27                              78

26

Technikum

I eb tech. elektryk/tech. bud.

I ih tech. inf./tech. handl.

I tk tech. żywienia i usług gastr.

 

31 (14/17)

28 (17/11)

19

Razem

156

ZS Gorzów Śl.

Technikum

I A fryzjer/ tech. żywienia i usług gastr./ mechanizator rol.

 

35 (11/14/10)

Razem

35

ZSP Nr 1 Praszka

Technikum

I MT tech. mechatronik

I MO tech. mech./tech. uz. syst. ener. od.

I EI tech. ekonom./tech. inf.

 

22

27 (16/11)

30 (15/15)

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

I ZS  operator obrab. skrawaj./wielozawod.

 

30 (15/15)

Razem

109

I LO Praszka

Liceum Ogólnokształcące

I a

 

30

Razem

30

ZSP Dobrodzień

Liceum Ogólnokształcące

I LO

 

29

Technikum

I TH tech. handlowiec

 

22

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

I a

I b

 

27

25

Razem

103

 

Ogółem

633