Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Oleskiego

Strona archiwalna

 

STAROSTA OLESKI

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  24.09.2014 r.

 

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania         i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 687, z późn. zm) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267)

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Dobrodzień reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Wilisowskiego wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na : rozbudowie drogi gminnej ul. Mańki w m. Dobrodzień

 

Zgodnie z wnioskiem inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych

w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

- Obręb Dobrodzień

arkusz mapy nr 1, działki nr: 1120, 1128, 1130 (1130/1), 1121 (1121/1 i 1121/2), 1129, 1123, 1141 (1141/1)

 

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)

 

Strony mogą się zapoznać z zamierzeniem wnioskodawcy i składać ewentualne uwagi

i wnioski w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnie Wydział Administracji Architektoniczno – Budowlanej (pokój nr 8 parter budynku SP w Oleśnie ul. Pieloka 21) w godzinach pracy urzędu do dnia wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

 

 

                                                                                           z up. STAROSTY

                                                                                       mgr inż. Stanisław Belka

                                                                                            WICESTAROSTA