Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Olesno: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie

Strona archiwalna

 

                                                                                                                                                               Olesno, dnia 2014-11-19

Nr RIZ.272.34.2014

ZAWIADOMIENIE

 

      Zarząd Powiatu w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno przesyła zawiadomienie o wyniku postępowania  na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma FUH ACCORD- SERVICE Ewald Korol 46-024 Masów ul. Opolska 27  , cena –120 481,16 zł
punktacja: 1,000

 

Nr oferty

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Punktacja

cena

Okres gwarancji

m-ce

Punktacja gwarancja

Punktacja łączna

1.

ZPUH KLIMAT Stefan Księżarek

42-161 Starokrzepice ul. Oleska 74

140 532,42

0,771

36

0,06

0,831

2.

PHU SZRON BIS Krzysztof Rother

Ul. Budowlanych 52A, 45-123 Opole

141 200,00

0,767

36

0,06

0,827

3.

PUPH AMIGO WIT Sp. z o.o. S.K.

40-389 Katowice ul. Lwowska 38

156 948,00

 

0,690

36

0,06

0,75

4.

KINA INSTALACJE Patryk Pieprzycki

63-200 Jarocin ul. Warciana 41

192 596,00

0,563

60

0,10

0,663

6.

MPS- KLIMA Sebastian Nowak

Ul. Żorska 10,  44-203 Rybnik

189 755,56

0,571

36

0,06

0,631

7.

FUH ACCORD- SERVICE Ewald Korol

46-024 Masów ul. Opolska 27

120 481,16

0,90

60

0,1

1,000

9

PPUH BUDREM- BIS Sp. z o.o.

45-054 Opole,  ul. Grunwaldzka 10

190 495,45

0,569

36

0,06

0,629

10

ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT

Ul. Niemodlińska 58A,  45-865 Opole

124 700,00

0,869

48

0,08

0,

Informuję ponadto, że odrzucono oferty:
1.WIECZOREK PPUH ul. Morcinka 103,  45-531 Opole

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca nie podał okresu gwarancji podlegającego ocenie w kryterium „okres gwarancji”

2. PROACER Leszek Kłonowski 45-751 Opole, ul. Dworska 15

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca  podał okres gwarancji  oddzielnie na urządzenia w budynku adm. ul. Pieloka 21 (36 m-cy)  i 60 m-cy dla budynku  Geodezji. Okres gwarancji podlega ocenie w kryterium „okres gwarancji”, zamawiający nie ma więc możliwości dokonania oceny
w tym kryterium.

                                                                                                                                                                                 Starosta Oleski

                                                                                                                                                                                    Jan Kus


Olesno, dnia 2014-11-06

Nr RIZ. 272.34.2014

                           

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

dotyczy:      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu, prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.

 

Budynek Wydziału Geodezji, ul. Powstańców Śląskich 6, Olesno:

- czy Zamawiający dopuszcza montaż 2 mniejszych układów mini VRF zamiast jednego dużego w budynku Wydziału Geodezji?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza 2 mniejszych układów VRF.


                                                                                                                                                 Olesno, dnia 2014-11-06

 

Nr RIZ. 272.34.2014

                           

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu, prosimy o odpowiedzi na następujące pytania.

 

Budynek administracyjny, ul. Pieloka 21 Olesno:

 

- czy skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie czy z wykorzystaniem pompek skroplin? Jeżeli z pompkami, proszę podać ich ilość. Czy skropliny mają być odprowadzone na zewnątrz od strony podwórka czy przeciwnej?

Odp.: Teoretycznie istnieje możliwość grawitacyjnego odprowadzenia skroplin. Jeżeli Wykonawca preferuje odprowadzenie z wykorzystaniem pompek sam określa ich ilość.

 

- czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż 12 szt. jedn. zewnętrznych? Jeżeli nie to proszę podać maksymalną ich ilość.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza montażu 12 szt. jednostek zewnętrznych. Maksymalna ilość 4 szt.

- czy Zamawiający zapewnia niezbędną elektryczną moc przyłączeniową uwzględniającą potrzeby klimatyzacji?

Odp.: TAK zapewnia

 

Budynek Wydziału Geodezji, ul. Powstańców Śląskich 6, Olesno:

 

po czyjej stronie będzie wykonanie konstrukcji wsporczej agregatu VRF? Jakie są wymagania Zamawiającego dot. konstrukcji?

Odp.: Po stronie Wykonawcy, konstrukcja naziemna

- czy Zamawiający wymaga zastosowania klimatyzatorów ściennych czy kasetonowych?

Odp.: Na parterze i I piętrze brak możliwości montaży klimatyzatorów kasetonowych. Na poddaszu istnieje taka możliwość.

- czy we wszystkich pomieszczeniach jest sufit podwieszany? Jeżeli tak to proszę podać wysokość pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem z podziałem na poszczególne kondygnacje.

Odp.:  j.w

- po czyjej stronie jest ewentualna zabudowa w suficie klimatyzatorów kasetonowych?

Odp.: po stronie Wykonawcy

 

- czy cały otwarty parter ma być klimatyzowany?  Czy tylko część? Proszę zaznaczyć na rysunku i podać umiejscowienie jedn. wewn. Jeżeli cały to należy zastosować dwie jednostki wewnętrzne!

Odp.: Tak dwoma jednostkami ale tylko pomieszczenia gdzie oznaczono liczbę osób

 

- czy Zamawiający zapewnia niezbędną elektryczną moc przyłączeniową uwzględniającą potrzeby klimatyzacji?

Odp.: TAK zapewnia

-- czy serwerownia na poddaszu również ma być schładzana z instalacji VRF?

Odp.: Należy uwzględnić odrębny system Split dla pomieszczenia serwerowni przeznaczony do chłodzenia całorocznego.

- Czy inwestor dopuszcza montaż klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach wydziału geodezji ?

Odp.: TAK dopuszcza

 


 

                                                                                                                                                                 Olesno, dnia 2014-11-04

 

 

Nr RIZ. 272.34.2014

                           

WYJAŚNIENIA do SIWZ

 

dotyczy:     postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie

 

UWAGA !!!

Zmiana opisu zamówienia: Budynek Wydziału Geodezji, ul. Powstańców Śl. 6.

1. Wykreśla się zapis w pkt 1 „Wypływ powietrza obwodowy”

2. Należy uwzględnić odrębny system Split dla pomieszczenia serwerowni przeznaczony do chłodzenia całorocznego.

3. System VRF powinien posiadać funkcję automatycznego napełniania czynnika chłodniczego oraz system detekcji gazu oraz być wyposażony w centralny sterownik z funkcją blokady (ciepło/ zimno) z zachowaniem regulacji temperatury w pokojach.

 

Pytania i odpowiedzi:

 

W związku z chęcią wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie informacji nt.:

¾ Typ jednostek wewnętrznych (ścienne, kasetonowe) wraz z dopasowaniem do pomieszczeń

Odp. Proszę dopasować wg fachowej wiedzy Wykonawcy, teoretycznie ścienne

¾ Budynek administracyjny położony w Oleśnie, ul. Pieloka 21”Dostawa i montaż urządzeń

klimatyzacyjnych typu Split Multi Split.” Proszę o określenie ilości urządzeń typu Split oraz ilości urządzeń typu Multi Split wraz z dopasowaniem do pomieszczeń.

Odp.: Wg fachowej wiedzy Wykonawcy, budynek znajduje się w ewidencji zabytków, możliwość instalowania jednostek zewnętrznych tylko w podwórzu. Ze względu na specyfikę pokoju nr 16 – duża kubatura ok. 133 m3, 7 osób i 7 stanowisk komputerowych oraz ok. 100 klientów dziennie – proponuje się urządzenie typu Split do tego pomieszczenia, w pozostałych Multi Split

¾ Czy jest możliwość w budynku przy ul. Pieloka 21 dostawy i montażu urządzeń klimatyzacyjnych typu VRF (1 jednostka zewnętrzna + 12 jednostek wewnętrznych)?

Odp.: TAK istnieje taka możliwość

¾ Czy jest możliwość uzupełnienia materiałów o rzuty z instalacją chłodniczą, skroplin, zasilania

Odp.: Zamawiający nie posiada w/w rzutów

¾ Czy we wszystkich przypadkach możliwe jest odprowadzenie skroplin grawitacyjnie

Odp.: Teoretycznie TAK

- Czy w ramach umowy, przegląd okresowy urządzeń odbywać się będzie bezpłatnie? Zgodnie z zapisami kart gwarancyjnych, czynności te są płatne.

Odp. Okresowe przeglądy urządzeń będą płatne wg średnich stawek rynkowych każdorazowo zatwierdzonych przez Zamawiającego.

 

- Prosimy o informację o parametrach brzegowych, które powinny spełniać oferowane urządzenia klimatyzacyjne

 

Odp.:

 

Nr pokoju

Min moc chłodnicza kW

8

2,5

7

2,2

6

3,5

5

2,3

4

2,8

18a

1,5

18

2,5

17

2,3

16

4,5

210

3,0

206

3,5

205

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olesno: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie
Numer ogłoszenia: 361836 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Oleski , ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, faks 034 3597845.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatoleski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie Budynek administracyjny położony w Oleśnie, ul. Pieloka 21- 12 jednostek wewnętrznych Budynek Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem, Olesno, Ul. Powstańców Śl. 6 - 12 jednostek wewnętrznych, 1 agregat zewnętrzny.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy formularz rzeczowo- cenowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona; 2) działania siły wyższej; b) polepszenia parametrów technicznych dostawy; c) przedłużenia okresu gwarancji lub poprawienia jej warunków; d) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatoleski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21 46-300 Olesno pokój nr 206.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2014 godzina 11:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Oleśnie ul. Pieloka 21 46-300 Olesno- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

GEODEZJA

PIELOKA 21