Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej ul. Mańki w m. Dobrodzień

Strona archiwalna

 

AB.6740.ZRID.1.VI.2014

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia 03.11.2014 r.

 

Na podstawie art.11f ust.3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.  poz. 687, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu  03.11.2014 r. na wniosek Gminy Dobrodzień reprezentowanej przez Burmistrza Dobrodzienia, w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działał mgr inż. Sebastian Wilisowski, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej ul. Mańki w m. Dobrodzień

Trasa inwestycji obejmuje działki:

- Obręb Dobrodzień

arkusz mapy nr 1, działki nr: 1130 (1130/1), 1121 (1121/1 i 1121/2), 1129, 1123, 1141 (1141/1)

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)

 

Informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie (Olesno, ul. Pieloka 21, parter - pokój nr 8) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

            Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Opolskiego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wnioskodawcy oraz od ukazania się zawiadomienia o jej wydaniu w drodze obwieszczenia.

 

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                                                                                                                                              z up. STAROSTY

                                                                                                                                                                                           mgr inż. Stanisław Belka

                                                                                                                                                                                                WICESTAROSTA