Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

Strona archiwalna

 

 

Olesno, 06.11.2014 r.

Zapytanie Ofertowe

 

Nr PCPR.EFS.oferty.7.2014

 

I. Zamawiający.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,

46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, 
tel. 34/350-51-25 fax. 34/359-73-15,

www.bip.powiatoleski.pl

(w zakładce Jednostki organizacyjne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie)

 

USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

II. Przedmiot zamówienia.

 

 1. Zorganizowanie usługi cateringowej  w czasie  realizacji następujących zadań:
 1. W dniu 24.11.2014 r. dla ok. 75 dorosłych osób, w tym osób  niepełnosprawnych, na spotkanie z pracodawcami w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, Sala Lustrzana ( na parterze), przy ul. Wielkie Przedmieście 31 w godz. 12.30 – 15.30.

Usługa cateringowa w formie bufetu szwedzkiego, opis w pkt. 2 i 3.

 1. W dniu 04.12.2014 r. dla ok. 90 osób, w tym także osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami na konferencję podsumowującą rezultaty udziału w w/w projekcie  w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, Sala Lustrzana (na parterze) przy ul. Wielkie Przedmieście 31, w godz. 12.00 – 19.00. Usługa cateringowa w formie bufetu szwedzkiego + ciepły posiłek – opis w pkt 2 i 3.
 2. Szczegółowy zakres usług:
 3. Dla zad. 1 -  usługi cateringowa w formie szwedzkiego stołu:
 4. Kanapki urozmaicone, z wędliną, serem, warzywami, pastami, nabiałem – min. 200 sztuk,
 5. Sałatki 3 rodzaje, każda składająca się z min. 4 składników – z warzyw gotowanych, sałatka z mięsem drobiowym, owocowa po 3 kg każdego rodzaju,
 6. soki owocowe – 3 rodzaje, 70 porcji po 300 ml, woda mineralna gazowana i niegazowana – 70 porcji po 300 ml każdego rodzaju,
 7. kawa  (mleko + cukier), 70 porcji po 180 ml,  herbata (cytryna w plasterkach + cukier) 70 porcji po 180 ml,
 8. ciasto porcjowane  4 rodzaje (w tym z owocami), łącznie 110 porcji po 100g.
 1.  Dla zad. 2 Zakres usługi cateringowej w formie szwedzkiego stołu + ciepłe danie.
 1. Kanapki urozmaicone, z wędliną, serem, warzywami, pastami, nabiałem – min. 300 sztuk,
 2. Sałatki 4 rodzaje, każda składająca się z min. 3 składników: z warzyw gotowanych, makaronowa z mięsem drobiowym, makaronowa z szynką i ananasem oraz ryżowa z tuńczykiem: po 3 kg każdego rodzaju,
 3. Zakąski w formie koreczków: 3-4 składnikowych: 300 szt., oraz PORCJOWANE - zestaw wędlin: 4 kg, serów różnych: 3 kg, śledź typu matjas w oleju z cebulką: 3 kg. Jajka faszerowane: 200 porcji, paszteciki (ok. 50-60 g.) 2 rodzaje: ze szpinakiem i grzybami po 100 szt. każdego rodzaju.
 4. Ciepłe danie – w przerwie konferencji ok. 14.00: potrawa typu zupa: bogracz i żurek z wędliną - 350 ml (porcja) – po 90 porcji każdego dania, bigos: 90 porcji po 350 g,
 5. soki owocowe – 3 rodzaje, 90 porcji po 200 ml każdego rodzaju,  woda mineralna gazowana  i niegazowana – 90 porcji po 300 ml każdego rodzaju,
 6. kawa  (mleko + cukier), 90 porcji po 200 ml,  herbata (cytryna w plasterkach + cukier) 85 porcji po 200 ml,
 7. ciasto porcjowane  4 rodzaje (w tym z owocami), łącznie 180 porcji po 100g.: w równych proporcjach każdego rodzaju ciasta.
 1. Obowiązki Wykonawcy:
 1. zapewnienie podczas konferencji  wyposażenia niezbędnego do obsługi cateringowej (obrusy materiałowe, serwetki, serwis do kawy i herbaty – porcelanowy lub ceramiczny, sztućce metalowe, naczynia (talerze, talerzyki, bulionówki) do dań  ciepłych, zakąsek i ciasta, dzbanki szklane i szklanki do zimnych napojów,
 2. podanie dań ciepłych w taki sposób, aby podczas trwania usługi utrzymywana była ich stała, odpowiednio  wysoka temperatura,
 3. wydawanie ciepłych posiłków podczas konferencji,
 4. utrzymanie porządku w miejscu wydawania posiłków, w tym usługa sprzątania (doprowadzenie miejsca cateringu do pierwotnego stanu),
 5. zapewnienie należytej jakości i przydatności do spożycia dostarczonego pożywienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami. Wszystkie posiłki powinny mieć odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca powinien stosować świeże produkty dostępne na rynku.

Rozlokowanie oraz ilość stołów szwedzkich powinny być takie, aby korzystanie z nich przez uczestników konferencji było płynne i odbywało się bez tworzenia się kolejek, co znacznie skróci czas potrzebny na obsłużenie  gości.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do dołączenia szczegółowego menu wraz z gramaturą poszczególnych posiłków.

KOD CPV: 55320000-9 Usługi podawania posiłków

Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin  realizacji zamówienia:

 1. zad. 1 : 24.11.2014 r.,
 2. zad. 2 : 04.12.2014 r.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na e-mail: lub dostarczyć/wysłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8, do dnia 13.11.2014 r. do godziny 12:00 (pod uwagę brana jest data wpływu oferty).

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem.

 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania (m.in.):

wartość wszystkich potraw podanych w zamówieniu,

wartość wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń (tj. wyposażenia niezbędnego do obsługi cateringowej),

koszty pracy ludzi i sprzętu,

koszty związane z utrzymaniem porządku w miejscu wydawania posiłków, w tym usługa sprzątania po zakończonej konferencji.

 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

 

VII. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Kryteria oceny ofert:

Cena:                                                                         100%

 1. Opis sposobu obliczania wartości oferty:

Cena: 1-10 pkt ( najniższa cena/badana cena x 10 x 100%), w trakcie obliczeń Zamawiający zaokrągli wynik do 2 miejsc po przecinku.

 

VIII. Dodatkowe informacje.

Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej/ustnej bądź elektronicznej w Biurze Koordynatora Projektów  Zamawiającego w Oleśnie, przy ul. Dębowej 3:  tel./fax  34 350 54 35;  e-mail:

 

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30.000 euro.

IX. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś

DOC2014 - formularz catering.doc (79,00KB)
 

 

Olesno, dn. 14.11.2014 r.

 

Protokół zapytania ofertowego.

 

Zamawiający ogłosił zapytanie ofertowe Nr PCPR.EFS.oferty.7.2014 pn.:

 

USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ

 

Termin składania ofert upłynął w dniu 13.11.2014 r. o godzinie 12.00.

Do tego czasu do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty (w załączeniu):

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Zadanie częściowe nr 1

Zadanie częściowe nr 2

1

PPHU GASTROREX Grzegorz Szabat

ul. Marsz. E. Rydza – Śmigłego 28

42-229 Częstochowa

6,25

9,02

2

PHU ANFRA s. c. Anna Olak, Franciszek Flak

45-641 Opole, ul. Oświęcimska 136

8,33

9,88

3

CATERING ŚLĄSKI Wojciech Ostrzołek

44-203 Rybnik, ul. Zajęcza 15

8,09

8,67

4

AMC MAKARIOS Dominik Przepióra

35-328 Rzeszów, ul. Puszkina 16

6,78

10

5

ECO-Catering Sp. z o.o., Sp. komandytowa

46-320 Praszka, ul. Kaliska 72

10

9,88

6

MRM Małgorzata Sawicka 

48-314 Pakosławice, Goszowice 7

4,00

5,09

 

Tryb zapytania ofertowego nie było prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. poz. 907 ze zm.) Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro.

Na podstawie jedynego kryterium - cena (100 %) zgodnie z przyjętymi zasadami opisanymi w warunkach zapytania ofertowego, do wykonania zadania została wybrani następujący wykonawcy:

 

Zadanie częściowe nr 1

ECO-Catering Sp. z o.o., Sp. komandytowa, 46-320 Praszka, ul. Kaliska 72

Zadanie częściowe nr 2

AMC MAKARIOS Dominik Przepióra, 35-328 Rzeszów, ul. Puszkina 16

 

 

Dyrektor PCPR

mgr Elżbieta Hadaś