Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

Wykaz nieruchomości  będących własnością Powiatu Oleskiego,
przeznaczonych do sprzedaży

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 35 ust.1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleskiego,  położonej w Praszce, przy ul. Sportowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na km. 1, o powierzchni 0,3421 ha, (KW OP1L/00055072/7), zabudowanej budynkiem dydaktyczno- użytkowym. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosić będzie 710 000,00 zł                  .

Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Praszka w/w działka leży na terenie oznaczonym jako strefa „II” tj. strefa usługowo-mieszkaniowa (śródmiejska), przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową z udziałem usług ogólnomiejskich i innych obiektów publicznych o charakterze finansowym, kulturowym, handlowym, reprezentacyjnym.

Osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia  8.01.2015 r.