Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2014-2018


PDFUchwała RP Nr I.1.14 z dnia 1.12.2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (24,81KB)
PDFUchwała RP Nr II.2.14 z dnia 10.12.2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (31,13KB)
PDFUchwała RP Nr II.3.14 z dnia 10.12.2014r. w sprawie wyboru Starosty Oleskiego.pdf (24,37KB)
PDFUchwała RP Nr II.4.14 z dnia 10.12.2014r. w sprawie wyboru Wicestarosty.pdf (23,63KB)
PDFUchwała RP Nr II.5.14 z dnia 10.12.2014r. w sprawie wyboru pozostałych członków Zarządu Powiatu w Oleśnie.pdf (31,39KB)
PDFUchwała RP Nr III.6.14 z dnia 29.12.2014r. w sprawie ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (64,76KB)
PDFUchwała RP Nr III.7.14 z dnia 29.12.2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego.pdf (43,42KB)
PDFUchwała RP Nr III.8.14 z dnia 29.12.2014r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2015 roku.pdf (391,80KB)
PDFUchwała RP Nr III.9.14 z dnia 29.12.2014r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.pdf (48,15KB)
PDFUchwała RP Nr III.10.14 z dnia 29.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXVI.244.14 z dnia 5 marca 2014 roku (...).pdf (98,47KB)
PDFUchwała RP Nr III.11.14 z dnia 29.12.2014r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (775,56KB)
PDFUchwała RP Nr III.12.14 z dnia 29.12.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XL.273.14 z dnia 30.07.2014r. (...).pdf (746,22KB)
PDFUchwała RP Nr IV.13.15 z dnia 26.01.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015-2020.pdf (925,50KB)
PDFUchwała RP Nr IV.14.15 z dnia 26.01.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na 2015 rok.pdf (1,28MB)
PDFUchwała RP Nr IV.15.15 z dnia 26.01.2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (42,14KB)
PDFUchwała RP Nr IV.16.15 z dnia 26.01.2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im.Królowej Karoli.pdf (44,92KB)
PDFUchwała RP Nr IV.17.15 z dnia 26.01.2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (44,35KB)
PDFUchwała RP Nr IV.18.15 z dnia 26.01.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XVII.98.2000 z dnia 2 czerwca 2000 roku.pdf (31,91KB)
PDFUchwała RP Nr V.19.15 z dnia 23.02.2015r. w sprawie powierzenia Powiatowi Kluczborskiemu prowadzenia niektórych zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Oleskiego.pdf (41,75KB)
PDFUchwała RP Nr V.20.15 z dnia 23.02.2015r. w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.pdf (179,68KB)
PDFUchwały RP Nr V.21.15 z dnia 23.02.2015r. w sprawie udzielennia pomocy finansowej dla Gminy Olesno.pdf (42,81KB)
PDFUchwała RP Nr V.22.15 z dnia 23.02.2015r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiegpo Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (44,08KB)
PDFUchwała RP Nr V.23.15 z dnia 23.02.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV.14.15 z dnia 26 stycznia 2015 roku (...).pdf (67,92KB)
PDFUchwała RP Nr V.24.15 z dnia 23.02.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (415,44KB)
PDFUchwała RP Nr V.25.15 z dnia 23.02.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV.13.14 z dnia 26 stycznia 2015 roku.pdf (712,62KB)
PDFUchwała RP Nr V.26.15 z dnia 23.02.2015r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrodzień niektórych zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Oleskiego.pdf (35,52KB)
PDFUchwała RP Nr VI.27.15 z dnia 27.03.2015r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2015 rok.pdf (92,84KB)
PDFUchwała RP Nr VI.28.15 z dnia 27.03.2015r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2015.pdf (636,53KB)
PDFUchwała RP Nr VI.29.15 z dnia 27.03.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XXXIX.267.14 z dnia 30.06.2014r..pdf (54,89KB)
PDFUchwała RP Nr VI.30.15 z dnia 27.03.2015r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.pdf (39,51KB)
PDFUchwała RP Nr VI.31.15 z dnia 27.03.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr VI.14.15 z dnia 26.01.2015r..pdf (68,75KB)
PDFUchwała RP Nr VI.32.15 z dnia 27.03.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (567,69KB)
PDFUchwała RP Nr VI.33.15 z dnia 27.03.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego na lata 2015-2020.pdf (925,11KB)
PDFUchwała RP Nr VII.34.15 z dnia 8.05.2015r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2014.pdf (1,77MB)
PDFUchwały RP Nr VII.35.15 z dnia 8.05.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Powiat Oleski zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Kłobuckiego.pdf (41,85KB)
PDFUchwała RP Nr VII.36.15 z dnia 8.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2014.pdf (1,04MB)
PDFUchwała RP Nr VII.37.15 z dnia 8.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2014.pdf (5,74MB)
PDFUchwała RP Nr VII.38.15 z dnia 8.05.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (528,70KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.39.15 z dnia 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2014 rok.pdf (28,15KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.40.15 z dnia 24.06.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (32,22KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.41.15 z dnia 24.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli za rok 2014.pdf (1,78MB)
PDFUchwała RP Nr VIII.42.15 z dnia 24.06.2015r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Krolowej Karoli.pdf (36,45KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.43.15 z dnia 24.06.2015r. w sprawie nawiązania współpracy między Powiatem Oleskim a Gminą Zębowice w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf (33,26KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.44.15 z dnia 24.06.2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Oleskiego.pdf (277,47KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.45.15 z dnia 24.06.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (490,55KB)
PDFUchwała RP Nr VIII.46.15 z dnia 24.06.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IX.81.11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku (...).pdf (61,50KB)
PDFUchwała RP Nr IX.47.15 z dnia 24.08.2015r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1937 O położonej na terenie Powiatu Oleskiego kategorii drogi powiatowej.pdf (95,75KB)
PDFUchwała RP Nr IX.48.15 z dnia 24.08.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.27.15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2015 roku.pdf (97,18KB)
PDFUchwała RP Nr IX.49.15 z dnia 24.08.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (531,53KB)
PDFUchwała RP Nr IX.50.15 z dnia 24.08.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI.33.15 z dnia 27 marca 2015 roku.pdf (759,57KB)
PDFUchwała RP Nr IX.51.15 z dnia 24.08.2015r. w sprawie przystąpienia Powiatu Oleskiego do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Górna Prosna.pdf (33,28KB)
PDFUchwała RP Nr IX.52.15 z dnnia 24.08.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI.30.15 z dnia 27 marca 2015 roku.pdf (43,82KB)
PDFUchwała RP Nr X.53.15 z dnia 29.09.2015r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zabopiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywtaeli i Porządku Publicznego.pdf (1,25MB)
PDFUchwała RP Nr X.54.15 z dnia 29.09.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego - Uchwała nr 18.31.2015r. Kolegium RIO w Opolu z dnia 21.10.2015r. stwierdzajacą w uchwale nr X.54.15 Rady Powiatu w Oleśnie naruszenia art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r..pdf (369,26KB)
PDFUchwała nr 18.31.2015 kolegium RIO w Opolu z dnia 21.10.2015r. stwierdzająca w uchwale nr X.54.15 RP w Oleśnie z dnia 29.09.2015r. naruszenia art.243 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.pdf (171,30KB)
PDFUchwała RP Nr X.55.15 z dnia 29.09.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr IV.14.15.15 z dnia 26.01.2015r..pdf (70,17KB)
PDFUchwała RP Nr X.56.15 z dnia 29.09.2015r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI.33.15 z dnia 27.03.2015r. - Uchwała nr 18.32.2015r. Kolegium RIO w Opolu z dnia 21.10.2015r. orzekająca nieważność uchwały nr X/56/15 Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (976,80KB)
PDFUchwała nr 18.32.2015 kolegium RIO w Opolu z dnia 21.10.2015r. orzekająca nieważność uchwały nr X.56.15 RP w Oleśnie z dnia 29.09.2015r..pdf (164,41KB)
PDFUchwała RP Nr X.57.15 z dnia 29.09.2015r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - Uchwała nr 18.33.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 21.10.2015r. orzekająca nieważność uchwały nr X/57/15 Rady Powiatu w Oleśnie.pdf (38,97KB)
PDFUchwała nr 18.33.2015 kolegium RIO w Opolu z dnia 21.10.2015r. orzekająca nieważność uchwały nr X.57.15 RP w Oleśnie z dnia 29.09.2015r..pdf (159,14KB)
PDFUchwała RP Nr X.58.15 z dnia 29.09.2015r. w sprawie dotacji przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego.pdf (704,13KB)
PDFUchwała RP Nr XI.59.15 z dnia 28.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Olesno.pdf (40,71KB)
PDFUchwała RP Nr XI.60.15 z dnia 28.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie długu Powiatu Oleskiego.pdf (42,92KB)
PDFUchwala RP Nr XI.61.15 z dnia 28.10.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr X.54.15 z dnia 29.09.2015r..pdf (92,32KB)
PDFUchwała RP Nr XI.62.15 z dnia 28.10.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (453,46KB)
PDFUchwała RP Nr XI.63.15 z dnia 28.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego do uczestnictwa w projekcie E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego.pdf (40,53KB)
PDFUchwała RP Nr XII.64.15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2016 roku.pdf (355,42KB)
PDFUchwała RP Nr XII.65.15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.27.15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2015 roku.pdf (99,29KB)
PDFUchwała RP Nr XII.66.15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2016-2020.pdf (1,18MB)
PDFUchwała RP Nr XII.67.15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przyjęcia Specjalistycznego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie (...).pdf (1,09MB)
PDFUchwała RP Nr XII.68.15 z dnia 30.11.2015r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf (84,37KB)
PDFUchwała RP Nr XII.69.15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (553,84KB)
PDFUchwała RP Nr XII.70.15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Adkwokata Marcina Nowaka z Kancelarii Adwokackiej w Chorzowie do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie Nr X.58.15 z dnia 29.09.2015 r. (...).pdf (187,27KB)
PDFUchwała RP Nr XI.71.15 z dnia 30.11.2015r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Krzysztofa Ząbkowskiego, Ewy Ząbkowskiej i Jolanty Pietruk z Grodkowa do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Rady Powiatu w Olesnie Nr X.58.15.pdf (284,86KB)
PDFUchwała RP Nr XII.72.15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie przyznawanych niepublicznym szkołom i placówkom działającym na terenie Powiatu Oleskiego.pdf (571,01KB)
PDFUchwała RP Nr XII.73.15 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI.33.15 z dnia 27 marca 2015 r..pdf (216,37KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.74.15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (625,38KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.75.15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr VI.33.15 z dnia 27 marca 2015 roku.pdf (861,69KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.76.15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr V.22.15 z dnia 23 lutego 2015 roku.pdf (34,88KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.77.15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (798,75KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.78.15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2016.pdf (1,25MB)
PDFUchwała RP Nr XIII.79.15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (46,51KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.80.15 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie raportu z realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego na lata 2013-2016 wraz z perspektywą na lata 2017-2020 za lata 2013-2014.pdf (2,75MB)
PDFUchwała RP Nr XIII.81.15 z dnia 29.12.2015r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.pdf (49,15KB)
PDFUchwała RP Nr XIII.82.15 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI.27.15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 27 marca 2015 roku.pdf (98,28KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.83.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce.pdf (213,46KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.84.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (42,46KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.85.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (156,06KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.86.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.77.15 z dnia 29.12.2015r..pdf (1,05MB)
PDFUchwała RP Nr XIV.87.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie rozpatrzenia wezwania Krzysztofa Ząbkowskiego z Grodkowa do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie Nr XII.72.15 z dnia 30.11.2015r..pdf (92,67KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.88.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Olesno.pdf (43,37KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.89.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Oleski w partnerstwie z Powiatem Opolskim, Gminą Ozimek i Gminą Zębowice przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O (....).pdf (39,91KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.90.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Oleśnie.pdf (25,57KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.91.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policelanej w Praszce.pdf (24,84KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.92.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Praszce.pdf (26,02KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.93.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Gorzowie Śl..pdf (25,41KB)
PDFUchwała RP Nr XIV.94.16 z dnia 1.02.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Dobrodzieniu.pdf (26,22KB)
PDFUchwała RP Nr XV.95.16 z dnia 30.03.2016r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025 i planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2016-2020.pdf (1,81MB)
PDFUchwała RP Nr XV.96.16 z dnia 30.03.2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV.116.12 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 15 marca 2012 roku.pdf (40,58KB)
PDFUchwała RP Nr XV.97.16 z dnia 30.03.2016r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2016.pdf (597,70KB)
PDFUchwała RP Nr XV.98.16 z dnia 30.03.2016r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2016 rok.pdf (91,49KB)
PDFUchwała RP Nr XV.99.16 z dnia 30.03.2016r. w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.pdf (38,39KB)
PDFUchwała RP Nr XV.100.16 z dnia 30.03.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (545,04KB)
PDFUchwała RP Nr XV.101.16 z dnia 30.03.2016r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (...).pdf (195,53KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.102.16 z dnia 23.05.2016r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2015.pdf (1,67MB)
PDFUchwała RP Nr XVI.103.16 z dnia 23.05.2016r. w sprawie pozbawienia dróg nr 2192 O, 2198 O, 2202 O i 2204 O położonych na terenie Powiatu Oleskiego kategorii dróg powiatowych.pdf (180,62KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.104.16 z dnia 23.05.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2015.pdf (4,37MB)
PDFUchwała RP Nr XVI.105.16 z dnia 23.05.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego SP ZOL im.Królowej Karoli za rok 2015.pdf (2,07MB)
PDFUchwała RP Nr XVI.106.16 z dnia 23.05.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2015.pdf (947,60KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.107.16 z dnia 23.05.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.15.15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2015 roku.pdf (33,70KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.108.16 z dnia 23.05.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.16.15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2015 roku.pdf (35,97KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.109.16 z dnia 23.05.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.17.15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 stycznia 2015 roku.pdf (36,07KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.110.16 z dnia 23.05.2016 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (616,22KB)
PDFUchwała RP Nr XVI.111.16 z dnia 23.05.2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.77.15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.pdf (1,54MB)
PDFUchwała RP Nr XVII.112.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2015 rok - Kopia.pdf (29,59KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.113.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie - Kopia.pdf (33,37KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.114.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrodzień prowadzenia niektórych zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Oleskiego - Kopia.pdf (30,50KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.115.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Oleśnie a Prokuraturą Okręgową w Opolu na okres przekraczający 10 lat (...) - Kopia.pdf (53,28KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.116.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (495,15KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.117.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej i II Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce - Kopia.pdf (35,00KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.118.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Praszce - Kopia.pdf (58,16KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.119.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Praszce - Kopia.pdf (59,08KB)
PDFUchwala RP Nr XVII.120.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.pdf (35,45KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.121.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Dobrodzieniu - Kopia.pdf (60,02KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.122.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie - Kopia.pdf (36,66KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.123.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Oleśnie. - Kopia.pdf (59,52KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.124.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej z Zespołu Szkół w Gorzowie Śl. - Kopia.pdf (33,50KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.125.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Gorzowie Śl..pdf (57,56KB)
PDFUchwała RP Nr XVII.126.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie założenia nowego typu szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie oleskim o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (1,81MB)
PDFUchwała RP Nr XVII.127.16 z dnia 27.06.2016r. w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej (...).pdf (36,86KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.128.16 z dnia 24.08.2016r. w sprawie przekazania przez Powiat Oleski Gminie Dobrodzień zarządu drogą powiatową nr 1960 O w miejscowości Główczyce.pdf (33,08KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.129.16 z dnia 24.08.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XLI.272.16 z dnia 27 kwietnia 2006 r..pdf (46,69KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.130.16 z dnia 24.08.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (525,06KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.131.16 z dnia 24.08.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.77.15 z dnia 29 grudnia 2015 r..pdf (1,00MB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.132.16 z dnia 13.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Gminę Olesno.pdf (223,86KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.133.16 z dnia 13.09.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Oleskiego - jako Partnera do projektu pn. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opol..pdf (295,88KB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.134.16 z dnia 13.09.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,50MB)
PDFUchwała RP Nr XVIII.135.16 z dnia 13.09.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.77.15 z dnia 29 grudnia 2015 roku.pdf (4,01MB)
PDFUchwała RP Nr XIX.136.16 z dnia 28.10.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.98.16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30.03.2016r..pdf (96,66KB)
PDFUchwała RP Nr XIX.137.16 z dnia 28.10.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie najmu pomiędzy ZOZ w Oleśnie a Teresą Tomków prowadzącą działalność godpodarczą pn. Herba Ltd Teresa Tomków z siedzibą w Kluczborku ul. Styki 1 (...).pdf (48,60KB)
PDFUchwała RP Nr XIX.138.16 z dnia 28.10.2016r. w sprawie nadania imienia Józefa Lompy Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Oleśnie w Zespole Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie.pdf (40,43KB)
PDFUchwała RP Nr XIX.139.16 z dnia 28.10.2016r. w sprawie nadania imienia Józefa Lompy Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Oleśnie w Zespole Szkół Zawodowych im. Józefa Lompy w Oleśnie.pdf (40,94KB)
PDFUchwała RP Nr XIX.140.16 z dnia 28.10.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (746,68KB)
PDFUchwała RP Nr XIX.141.16 z dnia 28.10.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.77.15 z dnia 29.12.2015r..pdf (987,72KB)
PDFUchwała RP Nr XX.142.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.98.16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30.03.2016r..pdf (97,50KB)
PDFUchwała RP Nr XX.143.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach.pdf (146,12KB)
PDFUchwała RP Nr XX.144.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie ppjazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf (83,14KB)
PDFUchwała RP Nr XX.145.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (26,59KB)
PDFUchwała RP Nr XX.146.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (25,82KB)
PDFUchwała RP Nr XX.147.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (26,27KB)
PDFUchwała RP Nr XX.148.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim.pdf (27,00KB)
PDFUchwała RP Nr XX.149.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim.pdf (26,40KB)
PDFUchwała RP Nr XX.150.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Praszce.pdf (25,23KB)
PDFUchwała RP Nr XX.151.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrodzieniu.pdf (26,27KB)
PDFUchwała RP Nr XX.152.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum dla Dorosłych w Dobrodzieniu.pdf (25,58KB)
PDFUchwała RP Nr XX.153.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego w Dobrodzieniu.pdf (25,27KB)
PDFUchwała RP Nr XX.154.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zamiaru liwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu.pdf (26,59KB)
PDFUchwała RP Nr XX.155.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (560,38KB)
PDFUchwała RP Nr XX.156.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2017 roku.pdf (332,98KB)
PDFUchwała RP Nr XX.157.16 z dnia 7.12.2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opolskiego.pdf (37,98KB)
PDFUchwała RP Nr XXI.158.16 z dnia 28.12.2016r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (421,74KB)
PDFUchwała RP Nr XXI.159.16 z dnia 28.12 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XIII.77.15 z dnia 29.12.2015r..pdf (877,68KB)
PDFUchwała RP Nr XXI.160.16 z dnia 28.12.2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (1,15MB)
PDFUchwała RP Nr XXI.161.16 z dnia 28.12 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2017.pdf (1,24MB)
PDFUchwała RP Nr XXI.162.16 z dnia 28.12.2016r. w sprawie przyjęcia przez Powiat Oleski niektorych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 roku.pdf (47,62KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.163.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.30.07 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26.01.2007r. (...).pdf (67,00KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.164.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (59,84KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.165.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (59,66KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.166.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (60,04KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.167.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim.pdf (61,03KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.168.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim.pdf (59,54KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.169.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Praszce.pdf (57,94KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.170.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Technikum dla Dorosłych w Dobrodzieniu.pdf (57,66KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.171.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Dobrodzieniu.pdf (58,65KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.172.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Dobrodzieniu.pdf (57,24KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.173.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrodzieniu.pdf (60,35KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.174.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustelania sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Oleskiego.pdf (189,34KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.175.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (462,99KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.176.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI.160.16 z dnia 28.12.2016r..pdf (1,02MB)
PDFUchwała RP Nr XXII.177.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Olesno.pdf (41,05KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.178.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (40,09KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.179.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.pdf (42,42KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.180.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XII.72.15 z dnia 30.11.2015r. (....).pdf (154,28KB)
PDFUchwała RP Nr XXII.181.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego.pdf (959,59KB)
PDFUchwały RP Nr XXII.182.17 z dnia 17.02.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego.pdf (429,93KB)
PDFUchwała RP Nr XXIII.183.17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr III.6.14 z dnia 29.12.2014r..pdf (36,38KB)
PDFUchwała RP Nr XXIII.184.17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2017 rok.pdf (88,25KB)
PDFUchwała RP Nr XXIII.185.17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2017.pdf (589,49KB)
PDFUchwała RP Nr XXIII.186.17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Oleskiego.pdf (197,35KB)
PDFUchwała RP Nr XXIII.187.17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (556,33KB)
PDFUchwała RP Nr XXIII.188.17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI.160.16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.pdf (1,06MB)
PDFUchwała RP Nr XXIII.189.17 z dnia 30.03.2017r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za 2016 rok.pdf (1,66MB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.190.17 z dnia 18.05.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowtnej w Oleśnie za rok 2016.pdf (5,50MB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.191.17 z dnia 18.05.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2016.pdf (2,24MB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.192.17 z dnia 18.05.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależenienia w Oleśnie za rok 2016.pdf (976,08KB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.193.17 z dnia 18.05.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie na okres 10 lat.pdf (45,64KB)
PDFUchwała RP Nr XXIV.194.17 z dnia 18.05.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (445,29KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.195.17 z dnia 22.06.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2016 rok.pdf (29,36KB)
PDFUchwała RP Nr XX.196.17 z dnia 22.06.2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (36,00KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.197.17 z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.186.17 Rady Powiatu w Olesnie z dnia 30 marca 2017r. (...).pdf (42,55KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.198.17 z dnia 22.06.2017r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektów pod nazwami Esperyment - najlepsza droga do wiedzy II oraz Rozwój i edukacja II.pdf (35,24KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.199.17 z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (607,87KB)
PDFUchwała RP Nr XXV.200.17 z dnia 22.06.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI.160.16 z dnia 28 grudnia 2016 roku.pdf (1,18MB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.201.17 z dnia 26.07.2017r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (714,41KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.202.17 z dnia 26.07.2017r. w sprawie oceny sytaucji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (479,42KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.203.17 z dnia 26.07.2017r. w sprawie oceny sytaucji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależenienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (439,43KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.204.17 z dnia 26.07.2017r. w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna - etap III.pdf (32,55KB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.205.17 z dnia 26.07.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (347,04KB)
PDFUchwała Rp Nr XXVI.206.17 z dnia 26.07.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI.160.16 z dnia 28.12.2016r..pdf (1,13MB)
PDFUchwała RP Nr XXVI.207.17 z dnia 26.07.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XV.101.16 z dnia 30.03.2016r..pdf (42,95KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.208.17 z dnia 29.08.2017r. w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi powiatowej nr 1939 O na odcinku od DW 494 - Nowe Karmonki - Bodzanowice.pdf (91,67KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.209.17 z dnia 29.08.2017r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. I Armii Wojska Polskiego w Praszce.pdf (35,31KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.210.17 z dnia 29.08.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (363,18KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.211.17 z dnia 29.08.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XXIII.187.17 z dnia 30 marca 2017 r..pdf (50,40KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.212.17 z dnia 29.08.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI.160.17 z dnia 28 grudnia 2017r..pdf (1,12MB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.213.17 z dnia 29.09.2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Oleskiego.pdf (454,13KB)
PDFUchwała RP Nr XXVII.214.17 z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.184.17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2017 roku.pdf (92,69KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.215.17 z dnia 29.09.2017r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.pdf (611,02KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.216.17 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego.pdf (39,92KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.217.17 z dnia 29.09.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.pdf (39,62KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.218.17 z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (724,02KB)
PDFUchwała RP Nr XXVIII.219.17 z dnia 29.09.2017r. w sprawie pozbawienia drogi nr 1705 O położonej na terenie Powiatu Oleskiego kategorii drogi powiatowej.pdf (374,98KB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.220.17 z dnia 25.10.2017r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXII.179.17 z dnia 17.02.2017r..pdf (34,82KB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.221.17 z dnia 25.10.2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego.pdf (42,06KB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.222.17 z dnia 25.10.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (732,78KB)
PDFUchwała RP Nr XXIX.223.17 z dnia 25.10.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI.160.16 z dnia 28.12.2017r..pdf (1,10MB)
PDFUchwała RP Nr XXX.224.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Wojska Polskiego w Dobrodzieniu.pdf (35,01KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.225.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotyczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Śląskim.pdf (34,26KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.226.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotyczasowej Szkoły Policelanej dla Dorosłych w Gorzowie Śląskim.pdf (34,99KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.227.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Praszce.pdf (33,39KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.228.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 im. Józefa Lompy w Oleśnie.pdf (35,40KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.229.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Oleśnie.pdf (34,16KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.230.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Oleśnie.pdf (33,93KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.231.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Praszce.pdf (34,36KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.232.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Praszce.pdf (31,42KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.233.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Praszce.pdf (34,36KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.234.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Dobrodzieniu.pdf (37,63KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.235.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrodzieniu.pdf (38,09KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.236.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrodzieniu.pdf (33,07KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.237.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej szescioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dobrodzieniu.pdf (38,01KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.238.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonywania dyspozycji usunięcia pojazdu.pdf (78,86KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.239.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (36,48KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.240.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (708,60KB)
PDFUchwała RP Nr XXX.241.17 z dnia 27.11.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI.160.16 z dnia 28.12.2016r. (...).pdf (1,09MB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.242.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (541,11KB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.243.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXI.160.16 z dnia 28.12.2017r..pdf (1,11MB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.244.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwale wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleskiego.pdf (1,19MB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.245.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2018.pdf (1,40MB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.246.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Olesnie Nr XXIII.184.17 z dnia 30.03.2017r..pdf (93,70KB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.247.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcie przez Powiat Oleski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018 roku.pdf (47,61KB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.248.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie ustalenia rozkładu aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oleskiego w 2018 roku.pdf (290,54KB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.249.17 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (425,59KB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.250.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (315,91KB)
PDFUchwała RP Nr XXXI.251.17 z dnia 28.12.2017r. w sprawie zmiany statutu Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (74,63KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.252.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu a panem Marcinem Lempą na okres przekraczający 3 lata (...).pdf (51,85KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.253.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Oleskiego na lata 2018-2020.pdf (980,46KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.254.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 cz.I.pdf (8,43MB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.254.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 cz.II.pdf (1,91MB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.255.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.219.17 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 29.09.2017r..pdf (36,21KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.256.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społeczne4j Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie.pdf (35,49KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.257.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (39,71KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.258.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (38,35KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.259.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania dotacji dla niepublicznych szkoł i placówek prowadzonych na terenie Powiatu Oleksiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.pdf (540,19KB)
PDFUchwała RP Nr XXXII.260.18 z dnia 7.02.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (220,78KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.261.18 z dnia 12.03.2018r. w sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nipełnopsrawnych dla Powiatu Oleskiego na 2018 rok.pdf (501,34KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.262.18 z dnia 12.03.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (3,02MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.263.18 z dnia 12.03.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI.244.17 z dnia 28.12.2017r. (...).pdf (4,21MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIII.264.18 z dnia 12.03.2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (236,53KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIV.265.18 z dnia 12.04.2018r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na rok 2018.pdf (551,86KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIV.266.18 z dnia 12.04.2018r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Oleskiego za rok 2017.pdf (1,76MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIV.267.18 z dnia 12.04.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (480,79KB)
PDFUchwała RP Nr XXXIV.268.18 z dnia 12.04.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie nr XXXI.244.17 z dnia 28.12.2017r. (...).pdf (1,07MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIV.269.18 z dnia 12.04.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII.259.18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 7.02.2018r. (...).pdf (43,52KB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.270.18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie podziału województwa opolskiego na okregi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych w każdym okręgu.pdf (284,63KB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.271.18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Oleśnie a Reginą Filipecką prowadzącą działalność gospodarcza pod nazwą ACTIVE Filipecka Regina.pdf (49,57KB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.272.18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oleśnie za rok 2017.pdf (5,02MB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.273.18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalnosci i sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli za rok 2017.pdf (2,18MB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.274.18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie za rok 2017.pdf (993,05KB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.275.18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (531,21KB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.276.18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI.244.17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.pdf (1,07MB)
PDFUchwała RP Nr XXXV.277.18 z dnia 24.05.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.261.18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2018 roku.pdf (91,99KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.278.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Oleskiego za 2017 rok.pdf (27,89KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.279.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Oleśnie.pdf (35,10KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.280.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowtnej w Oleśnie.pdf (675,82KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.281.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie oceny sytaucji ekonomiczno-finansowej SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli.pdf (612,44KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.282.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie oceny sytaucji ekonomiczno-finansowej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie.pdf (345,51KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.283.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXII.252.18 z dnia 7 lutego 2018 roku.pdf (47,89KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.284.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Szkolimy zawodowo w powiecie oleskim.pdf (33,90KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.285.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z Panem Sławomierm Jamą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą P.H. MAJAX Sławomir Jama.pdf (40,69KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.286.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie utworzenia grupy zakupowej w celu wspólnego przygotowania i przweprowadzenia postępowań w przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej.pdf (37,06KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.287.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (580,61KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.288.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI.244.17 z dnia 28.12.2017r..pdf (1,04MB)
PDFUchwała RP Nr XXXVI.289.18 z dnia 27.06.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy Domem Pomocy Społecznej w Radawiu a Panem Janem Mochem prowadzącym dzialalność gospodarczą pod nazwą MOCH-BAU.pdf (138,79KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVII.290.18 z dnia 29.08.2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oleskiego.pdf (44,03KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVII.291.18 z dnia 29.08.2018r. w sprawie zaliczenia drogi Kościeliska - Biskupice - Kolonia Biskupska położonej na terenie Powiatu Oleskiego do kategorii drogi powiatowej.pdf (210,64KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVII.292.18 z dnia 29.08.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.261.18 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 12 marca 2018 roku.pdf (92,46KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVII.293.18 z dnia 29.08.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (557,48KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVII.294.18 z dnia 29.08.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI.244.18 z dnia 28 grudnia 2017 roku.pdf (1,05MB)
PDFUchwała RP Nr XXXVIII.295.18 z dnia 8.10.2018r. w sprawie Statutu Powiatu Oleskiego.pdf (2,20MB)
PDFUchwała RP Nr XXXVIII.296.18 z dnia 8.10.2018r. w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.pdf (257,70KB)
PDFUchwała RP Nr XXXVIII.297.18 z dnia 8.10.2018r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,65MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIX.298.18 z dnia 19.10.2018r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Oleskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.pdf (2,33MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIX.299.18 z dnia 19.01.2018r. w sprawie zmian budzetu Powiatu Oleskiego.pdf (1,46MB)
PDFUchwała RP Nr XXXIX.300.18 z dnia 19.10.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXI.244.17 z dnia 28 grudnia 2017 roku (...).pdf (3,26MB)