Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do dzierżawy

Strona archiwalna

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na  podstawie  art.  35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2013 r. poz. 518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do dzierżawy nieruchomości położonej w Gosławicach, przy ul Sierakowskiej 1, oznaczonej numerami działek 819/69, 527/69 i 529/66 km. 12, objętej księgą wieczystą nr KW OP1L/00044788/9, o łącznej powierzchni 0,6806 ha, wraz ze znajdującymi się na niej budynkami szkolnymi oraz infrastrukturą sportową. Na nieruchomości prowadzona będzie działalność oświatowa.

Wyjściowa stawka czynszu dzierżawnego wynosić będzie miesięcznie 500 zł  +  należny podatek VAT. Czynsz płatny będzie z góry w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Zmiana stawki czynszu dokonywana będzie przez wydzierżawiającego poprzez wypowiedzenie dotychczasowej stawki, dokonane na piśmie i z zachowaniem terminów określonych umową dzierżawy.