Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

                                                                                                                       Olesno, dnia 08 grudnia 2014 r.

OŚR.6341.3.15.2014

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego

 

 

Na  podstawie  art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami) Starosta Oleski podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 08 grudnia 2014 r. zostało  wszczęte  postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Stobrawy w km 75+004 w miejscowości Stare Olesno gmina Olesno,  udzielonego  Panu  Krzysztofowi Witkowskiemu  dla potrzeb stawów Nr II i III na terenie miejscowości Stare Olesno Decyzją Starosty Oleskiego z dnia 22 marca 2004 r. Nr POŚR.6225-1/W/2004, z powodu upływu okresu na które zostało wydane.

Akta sprawy znajdują się w  Wydziale  Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21  - Pokój Nr 5.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Starostwa - www.bip.powiatoleski.pl można zgłaszać  wnioski i zastrzeżenia do powyższego postępowania w pokoju Nr 5 (tel. 034 3597833) Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21, jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy.

 

                                                                                                               

                                                                                                                                z up. Starosty
                                                                                                                 mgr Dorota Janikowska-Młynarczyk
                                                                                                             Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
                                                                                                                           Rolnictwa i Leśnictwa

 

a/a

 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2014
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  09-12-2014 09:21
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  09-12-2014 10:08
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 5094
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl