Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 35 ust.1 i  2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie, przy ul. Sądowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 1839/1, 1840/1 i 1848/1 o łącznej powierzchni 0,0030 ha, (KW OP1L/00056554/7). Cena sprzedaży nieruchomości wynosić będzie 2 160,00 zł (netto).                .

Dla przedmiotowej nieruchomości plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność w dniu 31.12.2003 r., a zgodnie z decyzją Burmistrza Olesna Nr III.6730.143.2013 r. z dnia 31 grudnia 2013 r. o warunkach zabudowy dla w/w terenu ustalono warunki zabudowy dla inwestycji dotyczącej zabudowy usługowej polegającej na rozbudowie budynku kancelarii notarialnej.

Osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia  26.02.2015 r.