Przejdź do treści strony WCAG

Skład osobowy Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014

Sład Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014:

Liberka Jerzy - Przewodniczący Rady
Kaczmarczyk Barbara - Wiceprzewodnicząca Rady
Polak Antoni - Wiceprzewodniczący Rady
Belka Stanisław
Czaja Teresa
Domański Grzegorz
Fabianek Roland
Hutsch Damian
Kałwak Leszek
Kontny Lidia
Krześniak Henryk
Krzykawiak Marianna
Kus Jan
Kus Sylwia
Mielczarek Eugeniusz
Prochota Klaudiusz
Rubelt Marek
Wojczyszyn Janusz
Wróbel Jacek