Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali, stanowiących własność Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku położonym w Dobrodzieniu, przy ul. Lublinieckiej 19, na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 2809 i 2813, o powierzchni 0,0869 ha, (KW OP1L/00049601/0). Dla przedmiotowej nieruchomości Gmina Dobrodzień nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień powyższe działki położone są w strefie – tereny zabudowy mieszkaniowej z udziałem drobnego przemysłu i rzemiosła.

Przedmiotem sprzedaży będą lokale:

  • mieszkalny nr 1 znajdujący się na parterze i I piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 76,56 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: 2 piwnicami o łacznej powierzchni 10,02 m2 i pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 27,33 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie w wysokości 184/1000. Cena sprzedaży wynosi 108 700,00 zł.

  • mieszkalny nr 2 - znajdujący się na I piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 86,70 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi: piwnicą o powierzchni 9,29 m2 i 2 pomieszczeniami w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 71,32 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie w wysokości 271/1000. Cena sprzedaży wynosi 123 000,00 zł.

  • mieszkalny nr 3 - znajdujący się na I piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 49,98 m2 wraz z 2 pomieszczeniami przynależnymi w budynku gospodarczym o łącznej powierzchni 26,97 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie w wysokości w 125/1000 częściach . Cena sprzedaży wynosi 71 700,00 zł.

  • mieszkalny nr 4 - znajdujący się na II piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 104,01 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym o powierzchni 40,00 m2 oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie w wysokości 233/1000. Cena sprzedaży wynosi 161 600,00 zł.

  • użytkowy nr 1 - znajdujący się na parterze budynku, o powierzchni użytkowej 44,08 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie w wysokości w 71/1000. Cena sprzedaży wynosi 68 300,00 zł.

  • użytkowy nr 2 - znajdujący się na parterze budynku, o powierzchni użytkowej 71,51 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i gruncie w wysokości w 116/1000. Cena sprzedaży wynosi 111 000,00 zł.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 12.03.2015 r.