Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych

DOC2015 Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej.doc
 


Realizując zapisy § 3 Uchwały Nr XXIX/217/13 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oleskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania Zarząd Powiatu w Oleśnie podaje do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie, informację o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych o następującej treści:

 

Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych

 

 Zgodnie z art. 164 ust. 5a-5d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Oleśnie podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 lipca 2013 roku Rada Powiatu w Oleśnie Uchwałą Nr XXIX/217/13 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Oleskiego dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 31 lipca 2013 roku poz. 1796) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie powiatu oleskiego pomocy finansowej z budżetu Powiatu Oleskiego w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

W związku z powyższym na podstawie § 3 ww. uchwały Zarząd Powiatu w Oleśnie podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania przez spółki wodne działające na terenie Powiatu Oleskiego wniosków o dofinansowanie.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w 2015 r. wynosi 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Termin składania wniosków upływa z dniem 29 maja 2015 roku

DOCWniosek o udzielenie dotacji celowej.doc
 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2015
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  20-03-2015 13:13
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  10-06-2015 11:53
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 4006
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl