Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa 16 obrębów Gminy Gorzów Śląski, powiat oleski, woj. opolskie.

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia  09.04.2015 r.

OŚR.6162.8.2015

 

 

Informacja

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa 16 obrębów Gminy Gorzów Śląski, powiat oleski, woj. opolskie.

 

            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz.1235 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów niżej wymienionych dokumentów:

 

 1. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Miasto Gorzów Śląski na okres: 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 2. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Więckowice na okres: 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 3. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Budzów na okres: 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 4. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Pakoszów na okres: 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 5. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Dębina na okres: 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 6. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Goła na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 7. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Jamy na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 8. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Jastrzygowice na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 9. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Kozłowice na okres 01.01.2015r.–    31.12.2024r.
 10. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Krzyżanowice na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 11. Uproszczony plan urządzania lasu obrębu Pawłowice na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 12. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Kobyla Góra na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 13. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Zdziechowice na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 14. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Skrońsko na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 15. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Uszyce na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.
 16. Uproszczony plan urządzenia lasu obrębu Nowa Wieś na okres 01.01.2015r.– 31.12.2024r.

 

Starosta Oleski, na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z wnioskami o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektów Uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w Gminie Gorzów Śląski.

           Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wszystkich ww. projektów planów.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu również uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentów

 

            Niniejsza informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Starostwa, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego Gorzów Śląski.