Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
111527118828136289123985114220103366652007418455762000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
696798888712900192211103817989138871797842101633105492107932120148
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
501418424474414683307160892539748507311679994777407927278302
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
549274267361352474206758467508660316005057719640323855341919
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
2826138110420552982438940607843956446061474224786481432112482
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
169151827828761224272153621048262882189122455219722163224735
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00152841828120345130041278311215138461328112089
 1. Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 414618
 2. Przetargi
  Wyświetleń: 185679
 3. Komunikaty
  Wyświetleń: 77211
 4. Wydział Komunikacji i Transportu
  Wyświetleń: 53587
 5. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 36388
 6. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  Wyświetleń: 33369
 7. Kontakt
  Wyświetleń: 33146
 8. Utworzenie profilu kandydata na kierowcę i wydanie prawa jazdy
  Wyświetleń: 31445
 9. Wydział Komunikacji i Transportu - ZAŁATWIANIE SPRAW
  Wyświetleń: 29057
 10. OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI - do pobrania
  Wyświetleń: 27702
 11. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
  Wyświetleń: 26025
 12. Starosta Oleski
  Wyświetleń: 25155
 13. Wydziały, biura i samodzielne stanowiska pracy Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 25134
 14. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
  Wyświetleń: 24732
 15. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 24265
 16. Zamówienia publiczne - PZD Olesno
  Wyświetleń: 23697
 17. Pozwolenie na rozbiórkę i zgłoszenie rozbiórki
  Wyświetleń: 22632
 18. Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej - Załatwianie Spraw
  Wyświetleń: 22085
 19. Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Oleśnie
  Wyświetleń: 21536
 20. REJESTRACJA POJAZDÓW
  Wyświetleń: 21352
 21. Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
  Wyświetleń: 21033
 22. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  Wyświetleń: 20970
 23. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 20068
 24. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 18942
 25. Rada Powiatu w Oleśnie
  Wyświetleń: 18596
 26. Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 17668
 27. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim
  Wyświetleń: 17584
 28. Powiatowy Rzecznik Konsumentów
  Wyświetleń: 17273
 29. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 16592
 30. Herb i flaga
  Wyświetleń: 16338
 31. Informacje o wynikach naboru
  Wyświetleń: 16181
 32. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
  Wyświetleń: 16176
 33. Wicestarosta
  Wyświetleń: 15728
 34. Działalność PCPR
  Wyświetleń: 15429
 35. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego
  Wyświetleń: 15268
 36. Polityka prywatnosci BIP
  Wyświetleń: 15217
 37. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem - DRUKI DO POBRANIA
  Wyświetleń: 15189
 38. Logo Powiatu Oleskiego
  Wyświetleń: 14160
 39. Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 13985
 40. Sprawy różne
  Wyświetleń: 13891
 41. Budżet
  Wyświetleń: 12860
 42. Plany audytu wewnętrznego
  Wyświetleń: 12813
 43. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 12729
 44. Sprawozdania z wykonania planu audytów
  Wyświetleń: 12341
 45. INFORMACJE
  Wyświetleń: 12305
 46. Skarbnik Powiatu
  Wyświetleń: 11920
 47. Sekretarz Powiatu
  Wyświetleń: 11800
 48. Dom Dziecka w Sowczycach
  Wyświetleń: 11672
 49. WNIOSKI DO POBRANIA - Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
  Wyświetleń: 11635
 50. Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu /SOSW, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii/
  Wyświetleń: 11521
 51. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 11493
 52. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski
  Wyświetleń: 11480
 53. Wymiana prawa jazdy w celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowej (prawo jazdy z kodem "95")
  Wyświetleń: 11469
 54. Aktualności
  Wyświetleń: 11390
 55. Statut Powiatu Oleskiego (ziemskiego)
  Wyświetleń: 11166
 56. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 11100
 57. Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
  Wyświetleń: 10995
 58. Rejestry i ewidencje
  Wyświetleń: 10875
 59. Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
  Wyświetleń: 10796
 60. Biuro Rady i Zarządu
  Wyświetleń: 10662
 61. Wydział Administracji Architektoniczno - Budowlanej
  Wyświetleń: 10597
 62. PRAWO JAZDY
  Wyświetleń: 10514
 63. Tablica informacyjna
  Wyświetleń: 10478
 64. Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 10401
 65. Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu utraty, zniszczenia, zmiany danych i wymiana prawa jazdy wydanego za granicą
  Wyświetleń: 10192
 66. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2011
  Wyświetleń: 10159
 67. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 10090
 68. Europejski Kodeks Dobrej Administracji
  Wyświetleń: 10074
 69. OŚWIADCZENIE O PEŁNEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH - do pobrania
  Wyświetleń: 9998
 70. Informacje o ludności powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 9958
 71. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie
  Wyświetleń: 9926
 72. WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
  Wyświetleń: 9924
 73. Podstawy prawne funkcjonowania
  Wyświetleń: 9792
 74. Oświadczenia majątkowe Starosty Oleskiego
  Wyświetleń: 9776
 75. ZAPYTANIE OFERTOWE: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM NA WYCIECZKI EDUKACYJNE UCZNIÓW
  Wyświetleń: 9764
 76. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia
  Wyświetleń: 9740
 77. Plan rozwoju lokalnego powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 9717
 78. Przetarg - koszenie poboczy dróg powiatowych
  Wyświetleń: 9709
 79. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 9678
 80. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9660
 81. Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach
  Wyświetleń: 9653
 82. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu w Oleśnie za rok 2010
  Wyświetleń: 9601
 83. Samodzielne stanowisko d/s Ochrony Zabytków
  Wyświetleń: 9582
 84. Oświadczenia majatkowe Sekretarza Powiatu
  Wyświetleń: 9515
 85. Oświadczenie majątkowe Skarbnika Powiatu
  Wyświetleń: 9494
 86. Wydział Organizacyjny
  Wyświetleń: 9406
 87. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce
  Wyświetleń: 9391
 88. Dom Pomocy Społecznej w Radawiu
  Wyświetleń: 9372
 89. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2011
  Wyświetleń: 9353
 90. Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 9349
 91. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu - Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 9345
 92. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9296
 93. UPROSZCZONE PLANY URZĄDZENIA LASU
  Wyświetleń: 9292
 94. Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, sprzedaż za granicą, trwała lub zupełna utrata, zniszczenie za granicą)
  Wyświetleń: 9217
 95. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  Wyświetleń: 9202
 96. KADENCJA 2014-2018
  Wyświetleń: 9189
 97. Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 9161
 98. ZAPYTANIE OFERTOWE: dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego i audiowizualnego
  Wyświetleń: 9105
 99. Redaktorzy BIP
  Wyświetleń: 9076
 100. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 8880
 101. Zajęcie pasa drogowego
  Wyświetleń: 8787
 102. Pozwolenie na budowę
  Wyświetleń: 8785
 103. Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim
  Wyświetleń: 8740
 104. Zespół Szkół w Oleśnie
  Wyświetleń: 8698
 105. Statut/koncepcja pracy
  Wyświetleń: 8697
 106. Skład osobowy Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 8651
 107. I Liceum Ogólnokształcące w Praszce
  Wyświetleń: 8643
 108. BIURO KONTROLI, ANALIZ I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
  Wyświetleń: 8626
 109. Zespół Szkół Zawodowych w Oleśnie
  Wyświetleń: 8612
 110. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 8534
 111. Wydział Finansowy
  Wyświetleń: 8522
 112. Oświadczenia majatkowe członków Zarządu Powiatu w Oleśnie za rok 2011
  Wyświetleń: 8501
 113. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8460
 114. Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP
  Wyświetleń: 8391
 115. Strona główna - PPP-P
  Wyświetleń: 8370
 116. Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 8324
 117. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 8317
 118. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu oleskiego na lata 2001-2015
  Wyświetleń: 8293
 119. Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (GAZ, HAK, TAXI, L)
  Wyświetleń: 8234
 120. Strategia Rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025 i plan rozowju lokalnego na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 8176
 121. Wykaz dróg powiatowych
  Wyświetleń: 8046
 122. Porządek sesji Rady Powiatu w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 7915
 123. O nas
  Wyświetleń: 7871
 124. INFORMACJA Starosty Oleskiego o świadczeniu usługi pomocy w komunikowaniu się osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 7806
 125. Informacja o stanie mienia będącego własnością Powiatu Oleskiego na dzień 14 listopada 2006 roku
  Wyświetleń: 7735
 126. Przewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 7661
 127. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 7597
 128. Skład osobowy Zarządu Powiatu w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 7558
 129. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa i Zdrowia - ZAŁATWIANIE SPRAW
  Wyświetleń: 7545
 130. KONTROLE ZEWNĘTRZNE
  Wyświetleń: 7516
 131. Plan rozwoju lokalnego na lata 2010-2012
  Wyświetleń: 7460
 132. Komisje Rady Powiatu - kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 7429
 133. FORMULARZE DO POBRANIA
  Wyświetleń: 7383
 134. KADENCJA 2014-2018_z
  Wyświetleń: 7166
 135. Zgłoszenie budowy, robót budowlanych nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę
  Wyświetleń: 7166
 136. Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 7150
 137. Protokoły Zarządu Powiatu z kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 7087
 138. Galeria
  Wyświetleń: 7076
 139. Plan rozwoju lokalnego na lata 2013-2015
  Wyświetleń: 7053
 140. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2012
  Wyświetleń: 7023
 141. Zawiadomienie o zbyciu / sprzedaży pojazdu
  Wyświetleń: 6982
 142. Protokoły z sesji Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 6839
 143. Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego
  Wyświetleń: 6798
 144. Oświadczenia majatkowe członków Zarządu Powiatu w Oleśnie za rok 2013
  Wyświetleń: 6690
 145. Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 6662
 146. Oświadczenia majatkowe członków Zarządu Powiatu w Oleśnie za rok 2012
  Wyświetleń: 6643
 147. STOWARZYSZENIA zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, z siedzibą na terenie powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 6511
 148. Oferta poradni
  Wyświetleń: 6470
 149. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2012
  Wyświetleń: 6437
 150. FUNDACJE zarejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym, z siedzibą na terenie powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 6431
 151. Raport
  Wyświetleń: 6327
 152. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 6310
 153. ROZKŁADY JAZDY STANOWIĄCE ZAŁĄCZNIKI DO ZEZWOLEŃ WYDANYCH PRZEZ STAROSTĘ OLESKIEGO
  Wyświetleń: 6263
 154. Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 6190
 155. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNO-SZKOLENIOWYCH-METODA DOBREGO STARTU w ramach projektu "ROZWIŃ SKRZYDŁA"- Nauczanie przez doświadczanie
  Wyświetleń: 6171
 156. Zarząd Powiatu w Oleśnie
  Wyświetleń: 6139
 157. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 rok
  Wyświetleń: 6073
 158. KWESTIONARIUSZ OSOBOWY - do pobrania
  Wyświetleń: 5955
 159. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 rok
  Wyświetleń: 5942
 160. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2013
  Wyświetleń: 5917
 161. KADENCJA 2010-2014_z
  Wyświetleń: 5870
 162. Kącik rodzica
  Wyświetleń: 5868
 163. STRATEGIA ROZWOJU I PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU OLESKIEGO
  Wyświetleń: 5805
 164. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2013
  Wyświetleń: 5794
 165. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 5720
 166. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2014
  Wyświetleń: 5697
 167. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu w Oleśnie za rok 2014
  Wyświetleń: 5644
 168. Uchwały Zarządu Powiatu w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 5621
 169. ZAPYTANIE OFERTOWE - realizacja usług terapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. "ROZWIŃ SKRZYDŁA" - Nauczanie przez doświadczanie
  Wyświetleń: 5494
 170. KADENCJA 2010-2014
  Wyświetleń: 5471
 171. Projekt WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 5454
 172. Ochotnicze Straże Pożarne
  Wyświetleń: 5407
 173. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  Wyświetleń: 5343
 174. Regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie
  Wyświetleń: 5300
 175. Ogłoszenie o naborze NA WOLNE STANOWISKO PRACY - starszy referent do spraw kadr i płac - Zespół Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 5265
 176. OGŁOSZENIE - o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - KIEROWNIKA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
  Wyświetleń: 5154
 177. Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  Wyświetleń: 5151
 178. Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 5093
 179. Czasowa rejestracja pojazdu w celu dokonania badania technicznego
  Wyświetleń: 5073
 180. Zestawienie Stacji Kontroli Pojazdów znajdujących się na terenie Powiatu Oleskiego
  Wyświetleń: 5068
 181. Związki
  Wyświetleń: 5054
 182. Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektora PCPR w Oleśnie
  Wyświetleń: 5049
 183. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO - decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej ul. Mańki w m. Dobrodzień
  Wyświetleń: 5012
 184. Wydawanie zezwoleń na zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji w punktach zbierania pojazdów
  Wyświetleń: 4956
 185. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 4940
 186. OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - samodzielny referent ds. administracyjno-uczniowskich - ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W DOBRODZIENIU
  Wyświetleń: 4925
 187. Program "Aktywny samorząd"- dofinansowanie z PFRON
  Wyświetleń: 4922
 188. OGŁOSZENIE STAROSTY OLESKIEGO - o zatwierdzeniu decyzją znak: OŚR.6162.1.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4903
 189. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 rok
  Wyświetleń: 4899
 190. Zimowe utrzymanie dróg - informacje
  Wyświetleń: 4898
 191. TRZECIE ZAPYTANIE OFERTOWE - realizacja usług terapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. "ROZWIŃ SKRZYDŁA"-Nauczanie przez doświadczanie
  Wyświetleń: 4892
 192. Olesno: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do wybranych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 4824
 193. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 rok
  Wyświetleń: 4810
 194. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 4772
 195. Historia
  Wyświetleń: 4706
 196. Przetarg- kursy językowe e-learning w ramach projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 4675
 197. WSPÓLNIE RAŹNIEJ
  Wyświetleń: 4674
 198. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 4629
 199. Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 4598
 200. TRANSPORT DROGOWY
  Wyświetleń: 4576
 201. Zatwierdzanie projektu robót geologicznych
  Wyświetleń: 4567
 202. DRUGIE ZAPYTANIE OFERTOWE/PROTOKÓŁ WYBORU/ZAPYTANIE OFERTOWE - realizacja usług terapeutycznych i edukacyjnych realizowanych w ramach projektu pn. *ROZWIŃ SKRZYDŁA* Nauczanie przez doświadczanie
  Wyświetleń: 4519
 203. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim
  Wyświetleń: 4512
 204. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 4485
 205. USŁUGI TRANSPORTOWE W 2014 R. NA RZECZ PROJEKTU
  Wyświetleń: 4461
 206. Rekrutacja, przyjmowanie, kierowanie do szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Wyświetleń: 4459
 207. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 4440
 208. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Dworcowej, będącej własnością Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 4387
 209. KONKURS - na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 4385
 210. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 4382
 211. USŁUGA NAGŁOŚNIENIA I OPRAWY MUZYCZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 4376
 212. Drugi konkurs ofert: REALIZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU KULTURY – 2014
  Wyświetleń: 4352
 213. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 4342
 214. INFORMACJA Starosty Oleskiego w sprawie lokalizacji punków nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy
  Wyświetleń: 4339
 215. Olesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa w rozbiciu na 2 zadania (grupy) Numer ogłoszenia: 57117
  Wyświetleń: 4333
 216. Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla spółek wodnych
  Wyświetleń: 4331
 217. Nabór na wolne stanowisko pracy - INSPEKTOR NA SAMODZIELNYM STANOWISKU DS. OCHRONY ZABYTKÓW
  Wyświetleń: 4321
 218. Zgłoszenie zmian / wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
  Wyświetleń: 4314
 219. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 4311
 220. OŚWIADCZENIE O PEŁNI PRAW PUBLICZNYCH - do pobrania
  Wyświetleń: 4301
 221. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - 5.04.2005r. - 9.05.2005r.
  Wyświetleń: 4297
 222. ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW w ramach projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 4293
 223. Olesno: Dostawa rozwiązania do drukowania, kopiowania oraz skanowania dokumentacji wielkoformatowej dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 4289
 224. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 4279
 225. Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych
  Wyświetleń: 4271
 226. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 4248
 227. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
  Wyświetleń: 4242
 228. Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych
  Wyświetleń: 4226
 229. ZAPYTANIE OFERTOWE - wykonanie prac w zakresie wyceny nieruchomości
  Wyświetleń: 4192
 230. ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
  Wyświetleń: 4187
 231. Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu
  Wyświetleń: 4179
 232. DOTACJE
  Wyświetleń: 4162
 233. Rekrutacja do projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 4158
 234. Skład osobowy Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 4158
 235. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OLESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 4156
 236. PRZETARG: Zorganizowanie lekcji wyjazdowej - wyjazd do Krakowa wraz ze zwiedzaniem dla Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  Wyświetleń: 4146
 237. Oświadczenia majątkowe radnych - ZAKOŃCZENIE KADENCJI 2010-2014
  Wyświetleń: 4145
 238. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na poborze wód powierzchniowych z rzeki Myślina
  Wyświetleń: 4135
 239. SZKOLENIE WIZERUNKU I AUTOPREZENTACJI ( wybrane zagadnienia)
  Wyświetleń: 4115
 240. Otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2015 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
  Wyświetleń: 4114
 241. Dobrodzień: Dostawa produktów do żywienia dojelitowego
  Wyświetleń: 4107
 242. Dostawa produktów leczniczych
  Wyświetleń: 4105
 243. Sprawozdanie z działalności PCPR za 2012 r.
  Wyświetleń: 4104
 244. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski
  Wyświetleń: 4097
 245. Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 4079
 246. OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW I INSTRUKTORZY
  Wyświetleń: 4062
 247. Przetarg- turnus rehabilitacyjny w ramach projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 4060
 248. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 4051
 249. Zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej
  Wyświetleń: 4045
 250. Specjalistyczny Program Profilaktyczny w Zakresie Promowania i Wdrożenia Prawidłowych Metod Wychowawczych w Stosunku do Dzieci w Rodzinach Zagrożonych Przemocą w Rodzinie w Powiecie Oleskim na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 4032
 251. Olesno: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy dla obszaru powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 4030
 252. Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie - Udzielania świadczeń zdrowotnych przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe – resocjalizacja oraz kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień
  Wyświetleń: 4027
 253. Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z zagranicy
  Wyświetleń: 4024
 254. Budżet 2015
  Wyświetleń: 4023
 255. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Wydziale Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 3985
 256. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego – zarurowanie otwartego rowu w m. Jaworzno
  Wyświetleń: 3974
 257. OGŁOSZENIE O PRZETARGU: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce
  Wyświetleń: 3958
 258. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
  Wyświetleń: 3942
 259. I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - Myślina
  Wyświetleń: 3937
 260. PRZETARG: Zorganizowanie obozu survivalowego dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  Wyświetleń: 3915
 261. Turnus rehabilitacyjny dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 3915
 262. Olesno: Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych
  Wyświetleń: 3913
 263. Obwieszczenie Starosty Oleskiego
  Wyświetleń: 3912
 264. Wykonanie prac w zakresie wyceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 3905
 265. Inne
  Wyświetleń: 3899
 266. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 3886
 267. PRZETARG - Założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej...
  Wyświetleń: 3876
 268. Wyjazd rehabilitacyjny (10-dniowy) z warsztatami psychologicznymi
  Wyświetleń: 3875
 269. Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3866
 270. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Dworcowej
  Wyświetleń: 3864
 271. USŁUGA CATERINGOWA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 3861
 272. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2014
  Wyświetleń: 3860
 273. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - III przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3839
 274. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 3831
 275. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 3825
 276. Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
  Wyświetleń: 3818
 277. ZAPYTANIE OFERTOWE - na dostawę 5 maszyn do szycia i 5 PORADNIKÓW / PODRĘCZNIKÓW KRAWIECTWA w ramach projektu pn. "ROZWIŃ SKRZYDŁA" - Nauczanie przez doświadczanie
  Wyświetleń: 3800
 278. Zapytanie ofertowe - dotyczy zamówienia na prowadzenie supportu technicznego portalu dydaktycznego i organizację szkoleń e-learningowych
  Wyświetleń: 3793
 279. Wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej
  Wyświetleń: 3791
 280. OGŁOSZENIE O I PRZETARGU - lokal mieszkalny Sowczyce
  Wyświetleń: 3787
 281. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 rok
  Wyświetleń: 3786
 282. SZKOLENIE Z I POMOCY ( wybrane zagadnienia)
  Wyświetleń: 3782
 283. USŁUGA TRANSPORTOWA UCZESTNIKÓW WYJAZDU REHABILITACYJNEGO (10-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 3781
 284. OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO URZĘDNICZE - GŁÓWNY KSIĘGOWY - Dom Dziecka w Sowczycach
  Wyświetleń: 3771
 285. Ogłoszenie o przetargu Olesno
  Wyświetleń: 3771
 286. Informacja
  Wyświetleń: 3763
 287. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 3762
 288. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oleskiego na lata 2013- 2020
  Wyświetleń: 3759
 289. Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
  Wyświetleń: 3754
 290. Wyjazd rehabilitacyjny (8-dniowy) dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 3751
 291. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Oleśnie, ul. Dworcowa
  Wyświetleń: 3744
 292. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 3723
 293. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Praszce, zabudowanej budynkiem dydaktyczno-użytkowym zwanym "MELTA", oznaczonej numerem działki 6/6 na km. 1
  Wyświetleń: 3712
 294. Decyzja - Uproszczone Plany Urządzenia Lasu nie stanowiących własności Skarbu Państwa
  Wyświetleń: 3705
 295. Ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, pedagoga i prawnika
  Wyświetleń: 3693
 296. : Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Radłów- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO Mapa VI.
  Wyświetleń: 3692
 297. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 3688
 298. Olesno:przebudowa ze zmianą użytkowania poddasza budynku biurowego (Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4) na biura oraz wykonanie wykuszy dachowych- II etap
  Wyświetleń: 3684
 299. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście
  Wyświetleń: 3677
 300. Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w powiecie oleskim.
  Wyświetleń: 3659
 301. Skład osobowy Zarządu Powiatu - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3658
 302. Oświadczenia majątkowe radnych złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 3656
 303. Porządek sesji Rady Powiatu w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3656
 304. OGŁOSZENIE O PRZETARGU: IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 3654
 305. Olesno: Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa
  Wyświetleń: 3654
 306. Zapytanie ofertowe dot. organizacji transportu na turnus rehabilitacyjny w ramach projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 3649
 307. : Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Zębowice- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO Mapa VI.
  Wyświetleń: 3648
 308. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 3645
 309. Ocena jakości wody z ujęcia "7 źródeł"
  Wyświetleń: 3644
 310. Zapytanie ofertowe studium wykonalności
  Wyświetleń: 3631
 311. OGŁOSZENIE O PRZETARGU: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Radawiu przy ul. Szkolnej
  Wyświetleń: 3625
 312. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Dobrodzieniu, ul. Lubliniecka
  Wyświetleń: 3617
 313. Olesno: przeprowadzenie kompleksowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 3611
 314. USŁUGA TRANSPORTOWA DLA UCZESTNIKÓW TURNUSU REHABILITACYJNEGO (14-DNIOWEGO)
  Wyświetleń: 3611
 315. przeprowadzenie kompleksowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki
  Wyświetleń: 3607
 316. Uzyskanie dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
  Wyświetleń: 3585
 317. INFORMACJA O ZMIANIE ORGANIZACJI RUCHU
  Wyświetleń: 3580
 318. USŁUGA TRANSPORTOWA DLA UCZESTNIKÓW WYJAZDU REHABILITACYJNEGO (8-DNIOWEGO)
  Wyświetleń: 3575
 319. Powiatowy Program dot. Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 3573
 320. O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Oleskiego
  Wyświetleń: 3556
 321. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OLESKIEGO
  Wyświetleń: 3554
 322. Olesno: Przeprowadzenie zajęć przygotowujących do egzaminu ECDL Start (4 moduły) lub równoważnego ukierunkowanych na podwyższenie umiejętności poruszania się po rynku pracy poprzez kursy komputerowe i zdobycie certyfikatów potwierdzających kompetencje inf
  Wyświetleń: 3549
 323. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  Wyświetleń: 3543
 324. INFORMACJE nt. programu wspierającego zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii
  Wyświetleń: 3541
 325. : Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO Mapa VI
  Wyświetleń: 3521
 326. Olesno: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów czterech szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w
  Wyświetleń: 3502
 327. Działalnośc lobbingowa w zakresie tworzenia prawa
  Wyświetleń: 3493
 328. Olesno: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w powiecie oleskim
  Wyświetleń: 3480
 329. OGŁOSZENIE O PRZETARGU: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 3470
 330. II PRZETARG ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie
  Wyświetleń: 3458
 331. III przetarg na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie oznaczonej numerem działki 361
  Wyświetleń: 3457
 332. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 3453
 333. OBWIESZCZENIE
  Wyświetleń: 3453
 334. Olesno: Dostawa i montaż central wentylacyjnych do budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie ul. Dworcowa 4
  Wyświetleń: 3444
 335. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.
  Wyświetleń: 3442
 336. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY na realizację zadań pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 3438
 337. Wykonanie modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Praszka- obszar wiejski w systemie GEO INFO Integra i GEO INFO V Mapa dla grupy: Obręby Wierzbie, Sołtysy, Marki Lachowskie, Gana.
  Wyświetleń: 3432
 338. Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, położonych w Myślinie
  Wyświetleń: 3423
 339. Budżet 2016
  Wyświetleń: 3420
 340. Otwarty konkurs ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2014 roku
  Wyświetleń: 3418
 341. ODBIÓR USUNIĘTEGO POJAZDU Z PARKINGU STRZEŻONEGO
  Wyświetleń: 3417
 342. STACJE KONTROLI POJAZDÓW
  Wyświetleń: 3416
 343. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 3415
 344. Ogłoszenie o przetargu Praszka Zawisna
  Wyświetleń: 3409
 345. Nabór na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 3403
 346. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Prosna w miejscowości Praszka i Przedmość
  Wyświetleń: 3396
 347. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
  Wyświetleń: 3396
 348. Zasady wydawania kart parkingowych
  Wyświetleń: 3391
 349. II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa - położone w Myślinie
  Wyświetleń: 3358
 350. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- dot. 7-dniowego wyjazdu szkoleniowego
  Wyświetleń: 3358
 351. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku rzeka Prosna
  Wyświetleń: 3358
 352. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce
  Wyświetleń: 3349
 353. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wraz z budową chodników i kanalizacji w miejscowości Warłów - z dnia 23.05.2012
  Wyświetleń: 3348
 354. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 3343
 355. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ziemnego stawu rybnego w m. Przedmość, gmina Praszka.
  Wyświetleń: 3341
 356. Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży - Praszka-Młynek
  Wyświetleń: 3333
 357. Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3332
 358. II zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych
  Wyświetleń: 3329
 359. OBWIESZCZENIA
  Wyświetleń: 3326
 360. Udostępnianie informacji o środowisku
  Wyświetleń: 3325
 361. Dostawa wyposażenia pracowni mechanik pojazdów samochodowych dla Zespołu Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 3310
 362. Ogłoszenie o przetargu - Praszka
  Wyświetleń: 3309
 363. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
  Wyświetleń: 3301
 364. Zapytanie ofertowe ( dotyczy zamówienia na dostawę programów technicznych na 20 stanowisk)
  Wyświetleń: 3301
 365. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015
  Wyświetleń: 3294
 366. Zarządzenie Starosty Oleskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 3293
 367. I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za III Kwartały 2006 roku
  Wyświetleń: 3292
 368. Wykonanie czynności związanych z weryfikacją użytków gruntowych oraz gleboznawczej klasyfikacji uzupełniającej
  Wyświetleń: 3292
 369. Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów
  Wyświetleń: 3288
 370. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - VI przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położone w Myślinie
  Wyświetleń: 3283
 371. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 3283
 372. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2015
  Wyświetleń: 3280
 373. Otwarty konkurs ofert na wspieranie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2016 roku w obszarze Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
  Wyświetleń: 3276
 374. Tworzenie Społecznej Straży Rybackiej i opracowywanie regulaminu jej działania
  Wyświetleń: 3272
 375. Wydawanie zezwolenia na transport odpadów
  Wyświetleń: 3271
 376. Dostawy całodziennego wyżywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.
  Wyświetleń: 3268
 377. KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnie - szczepienie lisów
  Wyświetleń: 3268
 378. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 3266
 379. Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
  Wyświetleń: 3266
 380. Olesno: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 700.000,00 zł
  Wyświetleń: 3258
 381. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 3256
 382. Ogłoszenie o przetargach Dobrodzień
  Wyświetleń: 3252
 383. Wykaz nieruchomości położonej w Olesnie przy ul. Kościuszki 16 oznaczonej numerem działki 2284 i 2288 stanowiącej własność Powiatu Oleskiego, przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3250
 384. I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2008
  Wyświetleń: 3247
 385. OGŁOSZENIE O PRZETARGU III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Powiatu Oleskiego znajdującego się na parterze i I piętrze budynku położonego w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3245
 386. Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
  Wyświetleń: 3245
 387. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z biologii dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 3239
 388. INFORMACJA - PCPR
  Wyświetleń: 3238
 389. ZAWIADOMIENIE STAROSTY OLESKIEGO - o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 3236
 390. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
  Wyświetleń: 3234
 391. Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych
  Wyświetleń: 3229
 392. I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za IV Kwartały 2006 roku
  Wyświetleń: 3224
 393. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO z dnia 27.10.2015 r. w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowę ulicy Wygodzkiej w miejscowości Świercze
  Wyświetleń: 3224
 394. Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3220
 395. Olesno: Dostawa tablic rejestracyjnych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne do Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 3219
 396. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z chemii dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 3218
 397. Olesno: Zorganizowanie zielonej szkoły dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Wyświetleń: 3218
 398. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 41
  Wyświetleń: 3217
 399. Zapytanie ofertowe ( dotyczy zamówienia na dostawę programów technicznych na 20 stanowisk wraz z instalacją )
  Wyświetleń: 3217
 400. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Stobrawy
  Wyświetleń: 3216
 401. Karty usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie
  Wyświetleń: 3214
 402. Olesno: Przetarg nieograniczony na założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
  Wyświetleń: 3213
 403. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 3206
 404. Zarządzenie 12/2013 Starosty Oleskiego z dnia 8 sierpnia w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 3203
 405. Przewodniczący Rady Powiatu w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 3197
 406. Dobrodzień: Dostawa produktów leczniczych
  Wyświetleń: 3195
 407. Olesno: Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu ul. Oleska 7
  Wyświetleń: 3195
 408. Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla Związku Spółek Wodnych w Oleśnie
  Wyświetleń: 3194
 409. ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie dobudowy wiatrołapu do budynku ZOL-u w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.
  Wyświetleń: 3193
 410. VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha
  Wyświetleń: 3192
 411. V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie.
  Wyświetleń: 3183
 412. Zarządzenie Starosty Oleskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 3178
 413. Udzielanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objetej systemem
  Wyświetleń: 3177
 414. Olesno: przeprowadzenie kompleksowego doradztwa zawodowego dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 3175
 415. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 3175
 416. Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu, w dniu 17 marca 2016 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 3174
 417. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 3171
 418. Dostawa wyposażenia pracowni mechanik pojazdów samochodowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 3168
 419. Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny
  Wyświetleń: 3166
 420. Zapytanie ofertowe ( dotyczy zamówienia na dostawę laptopa 1 szt.)
  Wyświetleń: 3163
 421. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 361, o powierzchni 0,7889 ha
  Wyświetleń: 3162
 422. Wykonanie termomodernizacji budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Oleśnie
  Wyświetleń: 3157
 423. Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2020
  Wyświetleń: 3156
 424. Wydawanie zezwolenia na posiadanie, hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
  Wyświetleń: 3154
 425. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 3152
 426. Zapytanie ofertowe ( dotyczy zamówienia na dostawę programów do świadectw i do tworzenia planu lekcji)
  Wyświetleń: 3148
 427. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście, będącej własnością Skarbu Państwa, oznaczonej numerami działek 4316, 4317, 4295 na km.1, o łącznej powierzchni 0,0813 ha
  Wyświetleń: 3144
 428. Uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub pośrednictwo przy przewozie rzeczy
  Wyświetleń: 3144
 429. Odbiór usuniętego pojazdu z parkingu strzeżonego
  Wyświetleń: 3124
 430. Przyznawanie świadczeń dot. funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej
  Wyświetleń: 3120
 431. Dostawa wyposażenia pracowni Technika urządzeń i systemów energii odnawialnej dla Zespołu Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 3112
 432. Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 3110
 433. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Oleskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
  Wyświetleń: 3104
 434. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha
  Wyświetleń: 3103
 435. Wymiana stolarki drzwiowej i posadzek w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień
  Wyświetleń: 3100
 436. Przetarg - dostawa soli drogowej
  Wyświetleń: 3078
 437. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
  Wyświetleń: 3074
 438. Ogłoszenie o przetargach Myślina
  Wyświetleń: 3073
 439. Olesno: Przetarg nieograniczony na sfinansowanie zobowiązań Powiatu Oleskiego poprzez przejęcie długu w kwocie 3 000 000,00 złotych (art. 518 §1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
  Wyświetleń: 3070
 440. Docieplenie stropodachów budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce,ul.Sportowa 8
  Wyświetleń: 3068
 441. Dobrodzień: Dostawa wyrobów medycznych w rozbiciu na 3 części.
  Wyświetleń: 3067
 442. Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży - 3.09.2013 r.
  Wyświetleń: 3067
 443. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
  Wyświetleń: 3063
 444. Docieplenie stropodachów budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce, ul. Sportowa 8 - warsztaty i sala gimnastyczna
  Wyświetleń: 3062
 445. WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
  Wyświetleń: 3060
 446. I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2009
  Wyświetleń: 3057
 447. Kodeks Etyki dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 3057
 448. Zawieranie umów na wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych
  Wyświetleń: 3056
 449. USŁUGA TRANSPORTOWA UCZESTNIKÓW WYJAZDU SZKOLENIOWEGO (7-DNIOWEGO) NA RZECZ PROJEKTU WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 3050
 450. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2009r.
  Wyświetleń: 3039
 451. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna
  Wyświetleń: 3036
 452. Wydawanie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów
  Wyświetleń: 3032
 453. Audyt PZD Olesno 2012
  Wyświetleń: 3026
 454. OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy - GŁÓWNY KSIĘGOWY w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 3022
 455. Protokoły Zarządu Powiatu - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3021
 456. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce
  Wyświetleń: 3020
 457. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce obręb Zawisna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 31/2 na k.m. 1, o powierzchni 0,6097 ha
  Wyświetleń: 3019
 458. Uchwały Zarządu Powiatu - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 3019
 459. Wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonej do sprzedaży - 15.05.2013
  Wyświetleń: 3017
 460. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Piaska w miejscowości Gorzów Śląski i Pawłowice
  Wyświetleń: 3014
 461. Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego.
  Wyświetleń: 3010
 462. Wykonanie prac w zakresie wyceny nieruchomości..
  Wyświetleń: 3009
 463. Przyjmowanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 3008
 464. Przetarg nieograniczony na założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowa
  Wyświetleń: 3007
 465. Uzyskanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 3007
 466. Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 3004
 467. Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3004
 468. Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa niezgodne z uproszczonym planem urządzania lasu
  Wyświetleń: 3003
 469. Zarządzenie 13/2013 Starosty Oleskiego z dnia 8 sierpnia w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 3003
 470. OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3001
 471. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście
  Wyświetleń: 2993
 472. Wyjazd szkoleniowy (7-dniowy) z warsztatami psychologicznymi i z doradztwa zawodowego dla uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 2988
 473. przeprowadzenie egzaminu ECDL Start (4 moduły) dla uczniów pięciu szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, Zespołu Szkół w Oleśnie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, Zespołu Szk
  Wyświetleń: 2984
 474. Dostawa wyposażenia pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych dla Zespołu Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 2983
 475. ZAWIADOMIENIA WODNOPRAWNE
  Wyświetleń: 2974
 476. Przetarg - remont cząstkowy nawierzchni z wycinaniem krawędzi jezdni
  Wyświetleń: 2964
 477. INFORMACJA Starosty Oleskiego o świadczeniu usługi pomocy w komunikowaniu się osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
  Wyświetleń: 2963
 478. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO z dnia 3.11.2015 r. w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ul. Wygodzkiej
  Wyświetleń: 2958
 479. Olesno: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Oleskiego
  Wyświetleń: 2946
 480. Olesno: Dostawa komputerów, sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla trzech szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 2946
 481. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka polskiego dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2943
 482. Informacja o wolontariacie
  Wyświetleń: 2941
 483. Wydanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów
  Wyświetleń: 2938
 484. Przetarg - Modernizacja DP nr 1928 O na odcinku Rudniki - Jaworek km 0+000 - 1+900
  Wyświetleń: 2937
 485. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach inwestycji „przebudowa drogi krajowej 94c"
  Wyświetleń: 2930
 486. Punkt Interwencji Kryzysowej
  Wyświetleń: 2927
 487. INFORMACJA
  Wyświetleń: 2925
 488. Dostawa wyposażenia pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych dla Zespołu Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 2924
 489. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, których eksploatacja wymaga zgłoszenia
  Wyświetleń: 2921
 490. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z historii dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2920
 491. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektów Uproszczonych planów urządzania lasów i Inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa 15 obrębów Gminy Olesno
  Wyświetleń: 2919
 492. Zaproszenie do składania ofert na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 2916
 493. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Wyderki w miejscowości Praszka i Rozterk
  Wyświetleń: 2914
 494. STAROSTA OLESKI ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko pracy - NACZELNIKA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
  Wyświetleń: 2909
 495. Zgłoszenie zmiany danych zawartych we wniosku o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
  Wyświetleń: 2905
 496. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Pawłowiczanki w miejscowości Gorzów Śląski i Pawłowice
  Wyświetleń: 2903
 497. Olesno: Dostawa komputerów i drukarek dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 2902
 498. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 1 500 000,00 złotych
  Wyświetleń: 2900
 499. Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej z budżetu powiatu na realizacje zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych
  Wyświetleń: 2899
 500. Konkurs ofert wynajem budynku
  Wyświetleń: 2894
 501. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z geografii dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2894
 502. Zapytanie ofertowe: dostawa materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
  Wyświetleń: 2894
 503. Uzyskanie legitymacji dla osoby niepełnosprawnej
  Wyświetleń: 2892
 504. Rejestry prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.
  Wyświetleń: 2890
 505. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Olesno
  Wyświetleń: 2889
 506. Wykaz przenumerowanych działek w Mieście Dobrodzień dla których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2885
 507. PRZETARG - na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Oleśnie, oznaczonej numerami działek 4316, 4317 i 4295 na km. 1
  Wyświetleń: 2881
 508. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  Wyświetleń: 2881
 509. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położone w Myślinie
  Wyświetleń: 2877
 510. Dostawa wyposażenia pracowni Technika Żywienia i Usług Gastronomicznych dla Zespołu Szkół Gorzowie Śląskim
  Wyświetleń: 2876
 511. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - powiat oleski
  Wyświetleń: 2873
 512. Uzyskanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 2869
 513. Zapytanie ofertowe ( dotyczy zamówienia na usuwanie pojazdów i prowadzenie parkingu )
  Wyświetleń: 2864
 514. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2015
  Wyświetleń: 2862
 515. Dobrodzień: Dostawy pieluchomajtek i podkładów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 2858
 516. Działalność, kompetencje
  Wyświetleń: 2858
 517. FORMULARZE DO POBRANIA
  Wyświetleń: 2856
 518. Świadczenie usług w zakresie: Zadanie nr 1: usuwania pojazdów z drogi w granicach administracyjnych powiatu oleskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych. Zadanie nr 2: usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dro
  Wyświetleń: 2853
 519. Wpis do ewidencji lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2852
 520. OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy - PODINSPEKTORA W WYDZIALE ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ
  Wyświetleń: 2850
 521. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z fizyki dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2849
 522. OGŁOSZENIE - Zakup sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla czterech szkół ponadgimnazjalnych powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 2847
 523. Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 2845
 524. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim - silnik do ciągnika rolniczego- do montażu i demontażu
  Wyświetleń: 2840
 525. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Numer ogłoszenia: 284928 - 2014
  Wyświetleń: 2839
 526. Przeprowadzenie egzaminu poprawkowego ECDL Start (4 moduły) lub równoważnego dla uczniów pięciu szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce, Zespołu Szkół w Oleśnie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokszta
  Wyświetleń: 2839
 527. Dostawa wyposażenia pracowni Technika urządzeń i systemów energii odnawialnej dla Zespołu Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 2838
 528. Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży położonej w Praszce, obręb Zawisna
  Wyświetleń: 2833
 529. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Gorzowie Śląskim - silnik do ciągnika rolniczego- do montażu i demontażu.
  Wyświetleń: 2829
 530. : Przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik pamięciowych ukierunkowanych na podwyższenie umiejętności szybkiego uczenia się uczniów dwóch szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego: Zespołu Szkół w Oleśnie, I Liceum Ogólnokształcącego w Praszce
  Wyświetleń: 2828
 531. Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Powiatu Oleskiego.
  Wyświetleń: 2827
 532. INFORMACJA o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko - Kierownika Powiatowego Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  Wyświetleń: 2825
 533. Umieszczanie w Domu Pomocy Społecznej w Radawiu
  Wyświetleń: 2824
 534. Uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego
  Wyświetleń: 2824
 535. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - IV przetarg Praszka Melta
  Wyświetleń: 2819
 536. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1946 O i 1947 O w miejscowościach Borki Małe i Borki Wielkie
  Wyświetleń: 2812
 537. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Stara Prosna w miejscowości Gorzów Śląski i Więckowice
  Wyświetleń: 2804
 538. Wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych
  Wyświetleń: 2799
 539. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2797
 540. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla uczestników projektu: Dołącz do czołówki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 2791
 541. INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnie
  Wyświetleń: 2789
 542. Zmarła Beata Adamowicz
  Wyświetleń: 2789
 543. Zarządzenie Starosty Oleskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 2788
 544. Przetarg - przebudowa DP 1934 O Kolonia Biskupska - Radłów - etap II
  Wyświetleń: 2783
 545. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2782
 546. Kierowanie dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych
  Wyświetleń: 2781
 547. Informacja o zgłoszeniach dotyczących budowy:
  Wyświetleń: 2773
 548. Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia, kradzieży, utraty
  Wyświetleń: 2768
 549. Uzyskanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2761
 550. Dobrodzień: Dostawy całodziennego wyżywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5
  Wyświetleń: 2759
 551. INFORMACJA o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Oleśnie
  Wyświetleń: 2758
 552. Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
  Wyświetleń: 2756
 553. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu w Oleśnie za rok 2015
  Wyświetleń: 2755
 554. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO w sprawie rozbudowy ulicy Wygodzkiej
  Wyświetleń: 2748
 555. Przetarg - dostawa soli drogowej
  Wyświetleń: 2743
 556. INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - MŁODSZEGO REFERENTA W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ -
  Wyświetleń: 2736
 557. Ogłoszenie o naborze - kierownik powiatowego środka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
  Wyświetleń: 2731
 558. OGŁOSZENIE O PRZETARGACH - I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości, będących własnością Powiatu Oleskiego, położonych w Radawiu, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek 1086 na km. 4 i 1156 na km. 7.
  Wyświetleń: 2730
 559. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 2729
 560. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 2723
 561. Przetarg - Przebudowa drogi powiatowej nr 1949 O m. Łomnica
  Wyświetleń: 2723
 562. Korzystanie z usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sowczycach
  Wyświetleń: 2722
 563. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością gmin
  Wyświetleń: 2711
 564. Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 2709
 565. Przetarg nieograniczony na założenie inicjalnych baz danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowa
  Wyświetleń: 2708
 566. Przyznawanie świadczeń na usamodzielnienie
  Wyświetleń: 2708
 567. Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych w powiecie oleskim
  Wyświetleń: 2707
 568. Przetarg - remont czątkowy nawierzchni bez wycinania krawędzi jezdni
  Wyświetleń: 2705
 569. Komunikat o przeprowadzeniu konsultacji społecznych
  Wyświetleń: 2701
 570. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia POMOCY DYDAKTYCZNYCH w ramach projektu "ROZWIŃ SKRZYDŁA"- Nauczanie przez doświadczanie
  Wyświetleń: 2687
 571. Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku
  Wyświetleń: 2682
 572. Uzyskanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych
  Wyświetleń: 2682
 573. Wykonanie przebudowy kotłowni w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce ul. Sportowa 8 (budynek dydaktyczny i warsztaty)
  Wyświetleń: 2681
 574. Komisje Rady Powiatu - kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 2680
 575. Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
  Wyświetleń: 2679
 576. Starosta Oleski zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji nakładającej obowiązek likwidacji urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 2678
 577. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu w Oleśnie za rok 2016
  Wyświetleń: 2670
 578. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2009r.
  Wyświetleń: 2662
 579. Dostawa wyposażenia pracowni montażu urządzeń i systemów mechatronicznych dla Zespołu Szkół Pomadgimnazjalnych Nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 2659
 580. Dobrodzień: Dostawa produktów leczniczych w rozbiciu na 3 części
  Wyświetleń: 2654
 581. Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku warsztatów szkolnych oraz wymianę kotła w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
  Wyświetleń: 2653
 582. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Oleskiego na 2010 r.
  Wyświetleń: 2645
 583. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO - o wszczęciu postępowania w sprawie wlotu drogi gminnej - ulicy Wygodzkiej oraz budowy zjazdu w Świerczu
  Wyświetleń: 2629
 584. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
  Wyświetleń: 2625
 585. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
  Wyświetleń: 2614
 586. Wydanie zaświadczenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego na potrzeby własne osób i rzeczy
  Wyświetleń: 2614
 587. OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy - PODINSPEKTORA W WYDZIALE EDUKACJI, KULTURY I SPORTU
  Wyświetleń: 2613
 588. Przetarg - Przebudowa drogi powiatowej nr 1920 O m. Jelonki
  Wyświetleń: 2612
 589. Przetarg - usługi geodezyjne i kartograficzne
  Wyświetleń: 2604
 590. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegowej
  Wyświetleń: 2604
 591. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce
  Wyświetleń: 2600
 592. Przetarg - Przebudowa drogi powiatowej nr 1733 O m. Radawie
  Wyświetleń: 2599
 593. INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko Młodszego Referenta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Oleśnie
  Wyświetleń: 2598
 594. Ogłoszenie o przetargu - Pawłowice
  Wyświetleń: 2598
 595. Postępowanie wodnoprawne na podstawie wniosku MOSTY KATOWICE Sp. z o.o. w Katowicach - 21.02.2013 r.
  Wyświetleń: 2592
 596. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 2592
 597. wykonanie studium wykonalności inwestycj
  Wyświetleń: 2591
 598. ZAWIADOMIENIE - do stawienia się na gruncie w celu wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych
  Wyświetleń: 2591
 599. przetarg pisemny ofertowy na najem budynku położonego w Dobrodzieniu przy ul. Oleskiej 5 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów numerem działki 520 na k.m. 1 .
  Wyświetleń: 2590
 600. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 2588
 601. Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie
  Wyświetleń: 2576
 602. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 2575
 603. INFORMACJA o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - dyrektor PCPR w Oleśnie
  Wyświetleń: 2572
 604. Wydawanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
  Wyświetleń: 2571
 605. Zapytanie ofertowe: organizacja transportu grupowego uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 2569
 606. Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2567
 607. Protokoły z sesji Rady Powiatu w Oleśnie w kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2563
 608. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Olesno
  Wyświetleń: 2563
 609. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 2561
 610. Przetarg - sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Oleśnie
  Wyświetleń: 2559
 611. Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty/zniszczenia
  Wyświetleń: 2557
 612. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2552
 613. I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2543
 614. Przetarg - Remont drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka
  Wyświetleń: 2540
 615. Informacja o zmianie terminu składania ofert
  Wyświetleń: 2538
 616. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2536
 617. Przetarg - remont emulsją i grysami
  Wyświetleń: 2525
 618. Wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży - Olesno, ul. Dworcowa
  Wyświetleń: 2523
 619. Wtórnik nalepki kontrolnej
  Wyświetleń: 2516
 620. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2514
 621. Wykaz przenumerowanych działek w Gminie Radłów dla których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 2514
 622. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO - w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wraz z budową chodników i kanalizacji w miejscowości Warłów - z dnia 20.06.2012
  Wyświetleń: 2511
 623. Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miejscowości położonych na terenie gmin: Radłów, Rudniki i Gorzów Śląski.
  Wyświetleń: 2510
 624. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 2510
 625. Przetarg - remont mostu Borki Wielkie
  Wyświetleń: 2484
 626. ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do wglądu projektów operatów opisowo-kartograficznych
  Wyświetleń: 2484
 627. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Powiatu Oleskiego /z dnia 15.12.2009/
  Wyświetleń: 2470
 628. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW POWIATU OLESKIEGO
  Wyświetleń: 2463
 629. Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2459
 630. Zarządzenie Starosty Oleskiego w sprawie przeprowadzenia modernizacji istniejącej ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali
  Wyświetleń: 2458
 631. Przetarg nieograniczony na modernizację źródła ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Radawiu, ul. Żwirowa 1
  Wyświetleń: 2446
 632. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - V MELTA
  Wyświetleń: 2434
 633. ZARZĄD POWIATU W OLEŚNIE ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie lub powierzanie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2015 roku w obszarze KULTURY, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność
  Wyświetleń: 2429
 634. Olesno: Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 2411
 635. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 2411
 636. Przetarg - remont cząstkowy dróg bez wycinania krawędzi jezdni
  Wyświetleń: 2410
 637. Przetarg - Remont drogi gminnej nr 0812030 DW 494 – DP nr 1936 O w m. Broniec
  Wyświetleń: 2410
 638. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku rzeka Grabok
  Wyświetleń: 2410
 639. PRZETARGI - 2018
  Wyświetleń: 2400
 640. Uzyskanie wtórnika karty pojazdu
  Wyświetleń: 2398
 641. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2396
 642. INFORMACJA o terminie ustalenia przebiegu granic - Młyny
  Wyświetleń: 2393
 643. V KADENCJA
  Wyświetleń: 2382
 644. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2377
 645. Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu , ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień działając na podstawie art. 38 , art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.
  Wyświetleń: 2375
 646. Przetarg - remont przepustów na drogach powiatowych
  Wyświetleń: 2374
 647. Przetarg - remont drogi BRONIEC
  Wyświetleń: 2363
 648. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego, położonej w Praszce, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem działki 6/6 na k.m. 1, o powierzchni 0,3421 ha.
  Wyświetleń: 2361
 649. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o prognozie kwoty długu Powiatu Oleskiego
  Wyświetleń: 2358
 650. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Prosna w miejscowości Gorzów Śląski i Wygiełdów
  Wyświetleń: 2344
 651. Przetarg - Przebudowa drogi powiatowej nr 1927 O m. Ligota Oleska
  Wyświetleń: 2344
 652. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2343
 653. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 2343
 654. Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2343
 655. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
  Wyświetleń: 2336
 656. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajmu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
  Wyświetleń: 2336
 657. I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2013
  Wyświetleń: 2333
 658. INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - MŁODSZEGO REFERENTA W POWIATOWYM OŚRODKU DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
  Wyświetleń: 2328
 659. Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2326
 660. I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2014
  Wyświetleń: 2319
 661. OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy - PODINSPEKTORA W BIURZE KONTROLI, ANALIZ I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
  Wyświetleń: 2310
 662. Przetarg - przebudowa drogi powiatowej 1949 O Łomnica
  Wyświetleń: 2300
 663. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Bziniczki obręb Główczyce
  Wyświetleń: 2297
 664. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji i zaktualizowana statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 2285
 665. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  Wyświetleń: 2276
 666. Zapytanie ofertowe o cenę na sporzadzenie uproszczonych planów urzadzenia lasu.....
  Wyświetleń: 2270
 667. Przetarg - remont mostu drewnianego w Ganie
  Wyświetleń: 2262
 668. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie ustalenia linii brzegowej dla cieku rzeka Prosna
  Wyświetleń: 2259
 669. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych do poboru wody
  Wyświetleń: 2252
 670. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Prąd w km 1+410 na potrzeby istniejącego zbiornika w m. Kucoby, gm. Olesno.
  Wyświetleń: 2251
 671. Przetarg - przebudowa drogi powiatowej 1952 O Rzędowice
  Wyświetleń: 2249
 672. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujętych w szczelny system kanalizacyjny
  Wyświetleń: 2229
 673. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2225
 674. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 2221
 675. Sprawdź jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez intenet
  Wyświetleń: 2215
 676. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 2214
 677. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 2211
 678. ZAWIADOMIENIE o terminie zebrania uczestników scalenia gruntów obrębu Wygiełdów i części obrębu Jastrzygowice
  Wyświetleń: 2198
 679. Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  Wyświetleń: 2195
 680. I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2010
  Wyświetleń: 2192
 681. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznej - stanowisko programowania CAM wraz z symulatorem obróbki oraz stacją graficzną dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 2183
 682. Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 2182
 683. Przetarg - remont nawierzchni na mostach i przepustach w m. Borki Wielkie
  Wyświetleń: 2181
 684. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  Wyświetleń: 2176
 685. Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec - Zębowice na odcinku Grodziec - Knieja
  Wyświetleń: 2162
 686. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 11 – ul. Lubliniecka z drogą gminną nr 101231O – ul. Wygodzką w m. Grodzisko
  Wyświetleń: 2157
 687. Przetarg - odnowa nawierzchni w m. Łazy
  Wyświetleń: 2147
 688. I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2012
  Wyświetleń: 2139
 689. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ” -unieważnienie postepowania
  Wyświetleń: 2139
 690. Przetarg nieograniczony - remont chodnika w m. Turza
  Wyświetleń: 2139
 691. Zarządzenie Nr 12/2016 Starosty Oleskiego w sprawie badania satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Oleśnie
  Wyświetleń: 2123
 692. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe uczestników projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ-informacja o wyborze oferty
  Wyświetleń: 2112
 693. Przetarg - remont drogi powiatowej nr 1920 O w m. JELONKI
  Wyświetleń: 2108
 694. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Pawłowice
  Wyświetleń: 2107
 695. Przetarg - remont drogi powiatowej nr 1939 O w m. Nowe Karmonki
  Wyświetleń: 2105
 696. Kampania Bezpieczny i Aktywny Senior
  Wyświetleń: 2104
 697. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2016
  Wyświetleń: 2102
 698. INFORMACJA o terminie ustalenia przebiegu granic Strojec
  Wyświetleń: 2101
 699. Przetarg nieograniczony na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego tj. samochodu osobowego Skoda Octavia
  Wyświetleń: 2094
 700. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na legalizację urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 2086
 701. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 2078
 702. Przetarg - remont cząstkowy dróg z wycinaniem krawędzi jezdni
  Wyświetleń: 2070
 703. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2064
 704. Ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, pedagoga i radcy prawnego na 2018 r.
  Wyświetleń: 2063
 705. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na trasie projektowanej ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 2058
 706. I N F O R M A C J A o wykonaniu budżetu Powiatu Oleskiego za rok 2011
  Wyświetleń: 2051
 707. OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne kierownicze stanowisko pracy - NACZELNIKA WYDZIAŁU ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ
  Wyświetleń: 2043
 708. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 2041
 709. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO z dnia 15.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2035
 710. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2.000.000,00 zł
  Wyświetleń: 2030
 711. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 2027
 712. Przetarg - odnowa nawierzchni w m. BRONIEC
  Wyświetleń: 2025
 713. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego – przepustu pod zjazdem indywidualnym
  Wyświetleń: 2019
 714. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
  Wyświetleń: 2013
 715. zapytanie ofertowe Nauczanie przez doświadczanie
  Wyświetleń: 2011
 716. IV KADENCJA
  Wyświetleń: 2003
 717. Nabór na członków komisji konkursowej
  Wyświetleń: 1993
 718. Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego księgowego
  Wyświetleń: 1993
 719. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych
  Wyświetleń: 1989
 720. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego i szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1983
 721. Ogłoszenie o II przetargu - Pawłowice
  Wyświetleń: 1982
 722. Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla projektu „Termomodernizacja budynków publicznych będących własnością Powiatu Oleskiego”.
  Wyświetleń: 1979
 723. Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika
  Wyświetleń: 1975
 724. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznej - frezarka CNC dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 1975
 725. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1974
 726. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1972
 727. Ogłoszenie o przyznanej dotacji celowej dla spółek wodnych
  Wyświetleń: 1963
 728. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1963
 729. Dostawy całodziennego wyżywienia pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.
  Wyświetleń: 1962
 730. Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 1935
 731. Dostawa produktów leczniczych, psychotropowych, silnie działających dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego im. Królowej Karoli ul. Oleska 5, 46-380 Dobrodzień.
  Wyświetleń: 1932
 732. Olesno: Przeprowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na zwiększenie szans zawodowych uczniów pięciu szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 1926
 733. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1911
 734. Uruchomienie programu "Zajęcia klubowe w WTZ"
  Wyświetleń: 1910
 735. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi krajowej nr 46
  Wyświetleń: 1909
 736. Z A W I A D O M I E N I E - Starosty Oleskiego
  Wyświetleń: 1905
 737. REKRUTACJA do projektu WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ
  Wyświetleń: 1902
 738. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – dwóch przepustów na trasie projektowanej ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 1902
 739. Decyzja Starosty Oleskiego w sprawie zatwierdzenia Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2026 r.
  Wyświetleń: 1888
 740. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni stolarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1887
 741. Uzyskanie dofinansowania do usług tłumacza migowego
  Wyświetleń: 1883
 742. UIchwały w kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 1881
 743. Wykaz przenumerowanych działek w Mieście Olesno dla których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1881
 744. Dostawy pieluchomajtek i podkładów do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.
  Wyświetleń: 1875
 745. konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 1868
 746. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych z matematyki oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych z matematyki przygotowujących do egzaminu maturalnego, a także ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oraz zwiększenie szans zawodowych
  Wyświetleń: 1864
 747. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1862
 748. Przetarg - koszenie poboczy
  Wyświetleń: 1850
 749. Olesno: przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych z języka polskiego oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych z języka polskiego przygotowujących do egzaminu maturalnego, a także ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oraz zwiększe
  Wyświetleń: 1849
 750. Olesno: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu technik pamięciowych ukierunkowanych na podwyższenie umiejętności szybkiego uczenia się uczniów pięciu szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 1846
 751. Ogłoszenie o naborze - KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
  Wyświetleń: 1843
 752. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Prąd w m. Kucoby gm. Olesno
  Wyświetleń: 1843
 753. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznej - frezarka CNC dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 1836
 754. Przetarg - Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1944 O w m. Kolonia Łomnicka II ETAP
  Wyświetleń: 1829
 755. Zapytanie ofertowe na wykonywanie nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa dla miejscowości położonych na terenie gmin: Dobrodzień, Olesno, Zębowice.
  Wyświetleń: 1822
 756. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1821
 757. Olesno: Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych z historii oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych z historii przygotowujących do egzaminu maturalnego, a także ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oraz zwiększenie szans zawodo
  Wyświetleń: 1820
 758. OTWARTY KONKURS OFERT NA DOTACJE WSPIERAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.
  Wyświetleń: 1819
 759. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1805
 760. Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 1803
 761. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1799
 762. Przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 1799
 763. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegowej
  Wyświetleń: 1796
 764. Projekt : Dołącz do najlepszych!
  Wyświetleń: 1790
 765. Z A W I A D O M I E N I E - o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegowej
  Wyświetleń: 1789
 766. Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1780
 767. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla pracowni stolarskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1776
 768. Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie (Typu SAM)
  Wyświetleń: 1769
 769. Z A W I A D O M I E N I E Wójta Gminy Zębowice o zakończeniu postępowania
  Wyświetleń: 1767
 770. Przetarg - remont grysami i emulsją
  Wyświetleń: 1751
 771. Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1747
 772. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1745
 773. Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1740
 774. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OLESKIEGO
  Wyświetleń: 1735
 775. OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 1734
 776. Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczych z fizyki oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych z fizyki przygotowujących do egzaminu maturalnego, a także ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oraz zwiększenie szans zawodowych uczniów
  Wyświetleń: 1722
 777. Zrealizowanie doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej dla uczestników projektu: Dołącz do najlepszych!, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  Wyświetleń: 1722
 778. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1700
 779. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu.
  Wyświetleń: 1694
 780. : Przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oraz zwiększenie szans zawodowych uczniów pięciu szkół ogólnokształcących powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 1687
 781. Przeprowadzenie zajęć z przedsiębiorczości ukierunkowanych na podniesienie kompetencji oraz zwiększenie szans zawodowych uczniów szkoły ogólnokształcącej z terenu powiatu oleskiego: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Praszce
  Wyświetleń: 1647
 782. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1642
 783. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1637
 784. Program Korekcyjno -Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie
  Wyświetleń: 1615
 785. Wykaz przenumerowanych działek w Mieście Gorzów Śląski i obrębie ewidencyjnym Więckowice dla których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 1613
 786. Plan postępowań o udzielenia zamówień publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1608
 787. Przetarg - remont cząstkowy masą bitumiczną bez wycinania krawędzi jezdni
  Wyświetleń: 1595
 788. INFORMACJA dotycząca wystąpienie na terenie Polski nowego ogniska afrykańskiego pomoru świń
  Wyświetleń: 1587
 789. Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego
  Wyświetleń: 1574
 790. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1572
 791. Komunikat
  Wyświetleń: 1553
 792. NFORMACJA Starosty Oleskiego w sprawie lokalizacji punków nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleskiego i harmonogramu udzielania tej pomocy - na rok 2018
  Wyświetleń: 1551
 793. Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 1550
 794. Otwarty konkurs ofert na wspieranie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2017 roku w obszarach: 1) Kultury; 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prow
  Wyświetleń: 1548
 795. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych
  Wyświetleń: 1542
 796. Poszukujemy rodzin zastępczych
  Wyświetleń: 1529
 797. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2016
  Wyświetleń: 1504
 798. Przetarg - remont przepustu Liszczok
  Wyświetleń: 1499
 799. ZAPYTANIA OFERTOWE - 2018
  Wyświetleń: 1486
 800. OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Praszka MELTA
  Wyświetleń: 1466
 801. Przetarg - Modernizacja DP nr 1942 O w m. Wysoka km 1+900 – 2+640
  Wyświetleń: 1461
 802. Z A W I A D O M I E N I E Starosty Oleskiego o zakończeniu postepowania administracyjnego - w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla okreslenia warunków robót hydrogeologicznych pod projektowana inwestycję
  Wyświetleń: 1459
 803. Przetarg - remont cząstkowy masą bitumiczną z wycinaniem krawędzi jezdni
  Wyświetleń: 1448
 804. Przetarg nieograniczony na organizację wyjazdowych zajęć rehabilitacyjnych dla uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 1448
 805. WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
  Wyświetleń: 1421
 806. Przetarg ustny - wynajem garaży
  Wyświetleń: 1416
 807. Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringową podczas szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 1388
 808. INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1373
 809. Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do kwoty 2 400 000,00 złotych
  Wyświetleń: 1352
 810. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1303
 811. Przetarg nieograniczony na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu oraz ewentualnie prognozy oddziaływania na środowisko dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla wsi położonych na terenie Dobrodzienia
  Wyświetleń: 1300
 812. DECYZJA STAROSTY OLESKIEGO - zatwierdzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu na okres 1.01.2018 do 31.12.27
  Wyświetleń: 1293
 813. ZAWIADOMIENIE o możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola"
  Wyświetleń: 1272
 814. OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy - PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
  Wyświetleń: 1260
 815. OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko pracy - PODINSPEKTORA W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
  Wyświetleń: 1256
 816. I N F O R M A C J A o wszczęciu postępowania wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1240
 817. WYKAZ nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1231
 818. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1225
 819. Wydanie wyciągu z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1215
 820. OGŁOSZENIE O PRZETARGU
  Wyświetleń: 1191
 821. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 1180
 822. Wykaz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 1180
 823. Opracowanie i wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Oleśnie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Oleskiego
  Wyświetleń: 1175
 824. PROCEDURA REJESTRACJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH I KLUBÓW SPORTOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W FORMIE STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJĄ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Wyświetleń: 1168
 825. OBWIESZCZENIE o terminie zebrania uczestników scalenia gruntów obrębu Wygiełdów i części obrębu Jastrzygowice
  Wyświetleń: 1166
 826. Informacja dot. wypożyczenia krzesełka do windy
  Wyświetleń: 1163
 827. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1161
 828. DECYZJA STAROSTY OLESKIEGO - udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1154
 829. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych
  Wyświetleń: 1146
 830. Wykaz uczniowskich klubów sportowych
  Wyświetleń: 1143
 831. Treść postanowienia Starosty Oleskiego nr GKM-I.042.1.5.2016 z dnia 19 maja 2017 r.o wszczęciu postępowania scaleniowego obrębu ewidencyjnego Wygiełdów i części obrębu Jastrzygowice oraz mapa obszaru scalenia
  Wyświetleń: 1142
 832. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 1139
 833. Drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2017 roku w obszarach: 1) Kultury; 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowanych przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 1136
 834. Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski
  Wyświetleń: 1132
 835. Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1911 O (Praszka – Gana – Lachowskie – Dalachów – od kilometrażu 5+000 do 5+630 oraz 6+200 do 10+450) na długości 4,88 km w miejscowościach Gana i Dalachów
  Wyświetleń: 1123
 836. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Powiatu Oleskiego
  Wyświetleń: 1117
 837. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1112
 838. Uzyskanie prawa do dodatku wychowawczego-rodziny zastępcze
  Wyświetleń: 1098
 839. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 1074
 840. Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu osobowego Skoda Octavia
  Wyświetleń: 1066
 841. Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski
  Wyświetleń: 1065
 842. Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 1030
 843. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 1028
 844. Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie:
  Wyświetleń: 1022
 845. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 1016
 846. OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 1005
 847. Pobierz programy
  Wyświetleń: 1001
 848. Powiatowy Zarząd Dróg zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie studium wykonalności inwestycji dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap III
  Wyświetleń: 1000
 849. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 973
 850. STAROSTA OLESKI INFORMUJE
  Wyświetleń: 961
 851. Przetarg - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1911 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk
  Wyświetleń: 952
 852. DECYZJA Starosty Oleskiego - przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi
  Wyświetleń: 937
 853. Powiatowy Zarząd Dróg zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O, 2202 O i 2204 O w m. Olesno
  Wyświetleń: 936
 854. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 935
 855. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  Wyświetleń: 934
 856. Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Oleśnie ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne
  Wyświetleń: 925
 857. DECYZJA STAROSTY OLESKIEGO - udzielenie Wspólnocie Mieszkaniowej TĘCZA w Biskupicach - pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzenia wodnego
  Wyświetleń: 917
 858. Budżet 2017
  Wyświetleń: 912
 859. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, a w szczególności na pobór, piętrzenie i odprowadzenie wody dla potrzeb sześciu stawów rybnych
  Wyświetleń: 909
 860. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych
  Wyświetleń: 905
 861. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Powiatu Oleskiego
  Wyświetleń: 898
 862. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 895
 863. Informacja o utworzeniu bazy BDOT 500
  Wyświetleń: 887
 864. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  Wyświetleń: 880
 865. Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb: Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Kolejka
  Wyświetleń: 878
 866. ZAWIADOMIENIE o zebraniu uczestników postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębie Wygiełdów oraz części obrębu Jastrzygowice
  Wyświetleń: 878
 867. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 876
 868. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 876
 869. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚR.6341.1.10.2016 z dnia 30 września 2016 r. na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 876
 870. INFORMACJA - o ponownym rozpatrzeniu wniosku
  Wyświetleń: 875
 871. Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu perkusyjnego dla Zespołu Placówek Dydaktycznych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 857
 872. Nabór na stanowisko Asystenta Szkolnego w ramach projektu Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  Wyświetleń: 854
 873. Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego czy grunt jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu
  Wyświetleń: 854
 874. POSTANOWIENIE
  Wyświetleń: 853
 875. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 840
 876. Przetarg nieograniczony na organizację zajęć pozalekcyjnych w formie wyjazdowej dla szkół biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 839
 877. Informacja o utworzeniu bazy GESUT
  Wyświetleń: 836
 878. OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 834
 879. Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
  Wyświetleń: 825
 880. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego Nr OŚR.6341.2.12.2013 z dnia 1 lipca 2013 r. na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 817
 881. Program Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024
  Wyświetleń: 810
 882. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Nr POŚR.6225-1/8/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 810
 883. ZAWIADOMIENIE o terminach zebrań uczestników scalenia gruntów obrębu Wygiełdów i części obrębu Jastrzygowice
  Wyświetleń: 800
 884. ZAWIADOMIENIE w sprawie wyłożenia do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego obrębów ewidencyjnych 0006 – Bzinica Nowa, 0061 – Bzinica Stara i 0030 – Kolejka, jednostka ewidencyjna 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski
  Wyświetleń: 800
 885. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania do pracowni dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 799
 886. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 796
 887. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 790
 888. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 785
 889. Powiat Oleski ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego tj. samochodu osobowego Skoda Octavia
  Wyświetleń: 779
 890. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
  Wyświetleń: 759
 891. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
  Wyświetleń: 756
 892. Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w ramach projektu „Rozwój i Edukacja II”
  Wyświetleń: 750
 893. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego o zrzeczenie się uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym Nr POŚR.6225-2/5/2007 z dnia 17 września 2007 r. na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 746
 894. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego, szczególne korzystanie z wód oraz na przekroczenie kablami energetycznymi rzeki Myślina w km 14+245
  Wyświetleń: 741
 895. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegowej
  Wyświetleń: 740
 896. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce
  Wyświetleń: 739
 897. Przetarg nieograniczony na remont elewacji zewnętrznej oraz ogrodzenia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 733
 898. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  Wyświetleń: 729
 899. Przetarg nieograniczony na organizację zajęć rehabilitacyjnych – wyjazdowych dla uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 728
 900. OGŁOSZENIE O IV Przetargu - Prazka MELTA
  Wyświetleń: 725
 901. DECYZJA STAROSTY OLESKIEGO - w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 721
 902. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni geograficznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 721
 903. informacja
  Wyświetleń: 718
 904. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 718
 905. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego
  Wyświetleń: 715
 906. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych
  Wyświetleń: 708
 907. ZAWIADOMIENIE o terminach zebrań uczestników postępowania scaleniowego gruntów, położonych w obrębie Wygiełdów oraz części obrębu Jastrzygowice
  Wyświetleń: 702
 908. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół w Oleśnie
  Wyświetleń: 701
 909. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Placówek Dydaktycznych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 700
 910. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 697
 911. Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb: Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Kolejka, Pludry
  Wyświetleń: 691
 912. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 690
 913. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni matematycznych i fizycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 687
 914. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 1 600 000,00 złotych
  Wyświetleń: 684
 915. Budżet 2018
  Wyświetleń: 679
 916. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w I Liceum Ogólnokształcącym w Praszce
  Wyświetleń: 678
 917. Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 673
 918. Odwóz uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w ramach projektu „Rozwój i Edukacja II”
  Wyświetleń: 672
 919. Przetarg nieograniczony na organizację zajęć pozalekcyjnych w formie wyjazdowej dla uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 672
 920. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu multimedialnego, komputerowego i oprogramowania do pracowni dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 670
 921. Przewóz uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w ramach projektu „Rozwój i Edukacja II”
  Wyświetleń: 669
 922. Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie
  Wyświetleń: 667
 923. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego drogi wojewódzkiej nr 487 i rowu w pasie działki gminnej w m. Olesno
  Wyświetleń: 666
 924. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 664
 925. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu do rowu melioracyjnego R-II oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 663
 926. OGŁOSZENIE O III PRZETARGU - Praszka MELTA
  Wyświetleń: 662
 927. Odwóz uczniów niepełnosprawnych z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu w ramach projektu „Rozwój i Edukacja II”
  Wyświetleń: 659
 928. INFORMACJA - podaje się do publicznej wiadomości projekt „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
  Wyświetleń: 656
 929. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 656
 930. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 649
 931. Zarządzenie Starosty Oleskiego
  Wyświetleń: 647
 932. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  Wyświetleń: 624
 933. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 621
 934. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla Zespołu Placówek Dydaktycznych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 615
 935. OGŁOSZENIE KONKURSU na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  Wyświetleń: 613
 936. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół w Oleśnie
  Wyświetleń: 612
 937. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 612
 938. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 611
 939. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni biologicznych i chemicznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 607
 940. Regionalny Program Partner w Demencji, Alzheimerze
  Wyświetleń: 605
 941. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni biologicznej w Zespole Szkół w Oleśnie
  Wyświetleń: 601
 942. Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia do pracowni dydaktycznych w szkołach biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 597
 943. OGŁOSZENIE o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 582
 944. BIURO OCHRONY DANYCH I INFORMATYZACJI
  Wyświetleń: 581
 945. Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 577
 946. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód
  Wyświetleń: 573
 947. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego
  Wyświetleń: 567
 948. Modernizacja ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb: Pludry
  Wyświetleń: 565
 949. Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego dla Zespołu Placówek Dydaktycznych w Dobrodzieniu
  Wyświetleń: 563
 950. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (przebudowę i likwidację) urządzenia wodnego na terenie działek nr: 632, 634 i 636 a.m. 1 obręb Strojec
  Wyświetleń: 559
 951. Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego i na szczególne korzystanie z wód na działce nr 65/3 a.m. 3 obręb Rudniki w m. Rudniki
  Wyświetleń: 550
 952. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla szkół biorących udział w projekcie pn. Eksperyment – najlepsza droga do wiedzy II
  Wyświetleń: 549
 953. Przetarg nieograniczony na modernizację ewidencji budynków i gruntów dla jednostki ewidencyjnej 160801_05 Dobrodzień – obszar wiejski, obręb: Gosławice, Główczyce
  Wyświetleń: 544
 954. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Starosty za rok 2017
  Wyświetleń: 521
 955. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Praszce
  Wyświetleń: 513
 956. ZAWIADOMIENIE o terminie wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: 0006-Bzinica Nowa, 0061-Bzinica Stara, 0030-Kolejka, jednostki ewidencyjnej 160801_5 Dobrodzień - obszar wiejski
  Wyświetleń: 504
 957. Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i czytników kodów
  Wyświetleń: 489
 958. Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników starostwa powiatowego w Oleśnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 483
 959. Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  Wyświetleń: 474
 960. Otwarty konkurs ofert na wspieranie przez Powiat Oleski realizacji zadań publicznych w 2018 roku w obszarach: 1) Kultury; 2) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowanych przez organizacje pozarządowe
  Wyświetleń: 438
 961. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku
  Wyświetleń: 427
 962. Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 425
 963. Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913 O Gorzów Śląski - Pawłowice - Boroszów - III etap”
  Wyświetleń: 399
 964. Projekt: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna- etap II”
  Wyświetleń: 386
 965. INFORMACJA o ustaleniu granic działek ewidencyjnych dla celów EGiB
  Wyświetleń: 379
 966. Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 372
 967. Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 rok
  Wyświetleń: 369
 968. Projekt: ,,Przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O, 2202 O i 2204 O w m. Olesno”
  Wyświetleń: 369
 969. Projekt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1909 O /Skomlin/ gr. woj. łódzkiego - Przedmość - Praszka od km 8+330 do km 13+907”
  Wyświetleń: 366
 970. INFORMACJA Starosty Oleskiego nr GKM-I.6621.5.15.2017 z dnia 21.03.2018 r.
  Wyświetleń: 365
 971. Wykaz przenumerowanych działek w obrębach ewidencyjnych Gminy Dobrodzień dla których została przeprowadzona modernizacja ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 364
 972. Ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Starostwa Powiatowego w Oleśnie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu oleskiego
  Wyświetleń: 358
 973. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych za rok 2017
  Wyświetleń: 338
 974. Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie
  Wyświetleń: 336
 975. DYREKTOR ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W SOWCZYCACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  Wyświetleń: 329
 976. ZAWIADOMIENIE o terminie zebrań uczestników postępowania scaleniowego gruntów, położonych w obrębie Wygiełdów oraz części obrębu Jastrzygowice
  Wyświetleń: 298
 977. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu Powiatu w Oleśnie za rok 2017
  Wyświetleń: 279
 978. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia granic działek ewidencyjnych w miejscowości Wachów i Wachowice
  Wyświetleń: 278
 979. Ogłoszenie o przetargu GOSŁAWICE
  Wyświetleń: 226
 980. Obowiązek informacyjny
  Wyświetleń: 204
 981. ZAPYTANIA OFERTOWE
  Wyświetleń: 204
 982. Inspektor Ochrony Danych
  Wyświetleń: 190
 983. OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO z dnia 19.09.2018 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 177
 984. BIURO KONTROLI, ANALIZ I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
  Wyświetleń: 171
 985. Decyzja zatwierdzająca UPUL dla Miasta Dobrodzień
  Wyświetleń: 96
 986. Decyzja zatwierdzająca „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r.” dla lasów położonych w granicach administracyjnych gminy Dobrodzień na terenie obrębu ewidencyjnego Dobrodzień Miasto
  Wyświetleń: 94
 987. Usuwanie pojazdów z dróg znajdujących się na terenie Powiatu oleskiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów
  Wyświetleń: 55
 988. Program "Psychoaktywni nasze zdrowie psychiczne-cd"
  Wyświetleń: 43
Metryczka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 2561
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie / Powiat Oleski
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×