Przejdź do treści strony WCAG

Skład osobowy Zarządu Powiatu w kadencji 2010-2014

Skład osobowy Zarządu Powiatu:

Jan Kus - STAROSTA OLESKI - Przewodniczący Zarządu Powiatu

Stanisław Belka - WICESTAROSTA

Lidia Kontny - Członek Zarządu Powiatu

Roland Fabianek - Członek Zarządu Powiatu

Janusz Wojczyszyn - Członek Zarządu Powiatu