Przejdź do treści strony WCAG

INFORMACJE nt. programu wspierającego zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przygotował program wspierający zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.

Więcej informacji na stronie: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/prosument-opolski