Przejdź do treści strony WCAG

INFORMACJA Starosty Oleskiego o świadczeniu usługi pomocy w komunikowaniu się osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Informacja  dla  niesłyszących

Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Oleśnie.

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia w formie podania (DOCXPodanie dla osoby niesłyszacej.docx) w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Szczegółowe zasady korzystania z usług określa Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Oleskiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku:
PDFZarządzenie nr 7 2014.pdf