Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA Starosty Oleskiego o świadczeniu usługi pomocy w komunikowaniu się osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Informacja  dla  niesłyszących

Osoby niesłyszące mają prawo do skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Oleśnie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem - w formie podania (Podanie dla osoby niesłyszacej.docx) - w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie: faxem 34 375 06 02, telefonicznie 34 375 06 01, 34 375 06 00 e-mail: lub listownie: Starostwo Powiatowe w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Szczegółowe zasady korzystania z usług określa Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Oleskiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku:
PDFZarządzenie nr 7 2014.pdf