Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Oleskiego przeznaczonych do sprzedaży

Strona archiwalna

 

Wykaz nieruchomości będących własnością

Powiatu Oleskiego, przeznaczonych do sprzedaży

Zarząd Powiatu w Oleśnie działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości rolnych, przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Powiatu Oleskiego, położonych w Radawiu oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami działek:

  • 1086 na km. 4 o powierzchni 1,2300 ha (KW OP1L/00046565/4)

    Cena nieruchomości wynosi 45 000,00 zł

  • 1156 na km. 7 o powierzchni 6,0000 ha (KW OP1L/00046565/4).

    Cena nieruchomości wynosi 192 000,00 zł.

         Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zębowice uchwalonym przez Radę Gminy Zębowice uchwałą Nr XXIII/155/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w/w działki położone są na terenie oznaczonym symbolem R1 – obszary rolne o dużej przydatności dla rolnictwa, wyłączone z zabudowy.

    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 wyżej cytowanej ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie do dnia 29.10.2015 r.