Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Stobrawy

                                                                          Olesno, dnia 6 października 2015 r.

 

Nr OŚR.6341.2.21.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 127 ust. 7a Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  (tj.Dz. U. z 2015 r. poz.469):                                

zawiadamiam

że w dniu 6 października 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na podstawie wniosku Zakładu Usług Melioracyjnych ,,STANMEL” w Namysłowie,  działającego z pełnomocnictwa firmy F.H.U. DawStar-Olesno Dawid Jonek z siedzibą w Starym Oleśnie przy ul. Kluczborskiej 10 B, w  sprawie  o wydanie  pozwolenia  wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Stobrawy w km 75+004 w miejscowości Stare Olesno a w szczególności:

1.Piętrzenie śródlądowej wody powierzchniowej rzeki Stobrawy w km 75+004 w miejscowości Stare Olesno dla potrzeb istniejącego zbiornika do rzędnej 208,60 m n.p.m.

2.Pobór wód powierzchniowych rzeki Stobrawy  w km 15+029 za pośrednictwem doprowadzalnika (Rowu R-A-3) dla potrzeb istniejącego zbiornika w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku  .

3.Zrzut wody z istniejącego zbiornika do rzeki Stobrawy w km 73+092 w okresie od 1 listopada do 5 listopada każdego roku w ilości 34128 m3.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 pokój Nr 5, telefon (034) 3597833 .

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące powyższej sprawy, należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

 

 

1.Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie.

2.Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Oleśnie.

3.Tablica ogłoszeń  Sołectwa  Stare Olesno.

a/a

Metryczka
 • wytworzono:
  07-10-2015
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  07-10-2015 10:29
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  08-10-2015 10:20
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 4075
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl