Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO - o wszczęciu postępowania w sprawie wlotu drogi gminnej - ulicy Wygodzkiej oraz budowy zjazdu w Świerczu

Strona archiwalna

 

AB.6740.ZRID.4.I.2015

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  14.10.2015r.

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r. poz. 687, późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Gminy Olesno z dnia 24.09.2015 r. uzupełniony w dniu 08.10.2015 r., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowę wlotu drogi gminnej nr 101231O - ul. Wygodzkiej do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 – ul. Lubliniecką oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Wygodzkiej na działkę nr 582/19 obręb Świercze w miejscowości Grodzisko;

Trasa inwestycji obejmuje działki:

- Obręb Świercze

Karta mapy nr 2, działki nr: 684/19(691/19), 581/19(693/19), 529/29

Karta mapy nr 4, działki nr: 12/1

- Obręb Grodzisko

Karta mapy nr 9, działki nr: 278/1

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)

            Informuję, że można zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie (Olesno, ul. Pieloka 21, parter - pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 oraz składać ewentualne uwagi i wnioski

- w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                                                          z up. STAROSTY

                                                                                                                                        mgr Roland Fabianek

                                                                                                                                           WICESTAROSTA