Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na członków komisji konkursowej

Szanowni Państwo,

W związku z podjęciem przez Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, polegającego na prowadzeniu w 2016 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, Zarząd Powiatu w Oleśnie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w niniejszym otwartym konkursie ofert.

Komisja konkursowa do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie będzie działać na zasadach określonych w „Regulaminie pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej”. Wszystkie informacje dot. konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oleśnie (http://bip.powiatoleski.pl).

Przypominamy, iż w skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem przedstawicieli organizacji biorących udział w konkursie.

Zgłoszenia do komisji prosimy składać poprzez wypełnienie formularza i złożenie go w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Oleśnie, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Zgłoszenie można przesłać pocztą na w/w adres bądź też na adres e-mail: starostwo@powiatoleski.pl

Termin zgłaszania osób do komisji upływa w dniu 30 października 2015 roku.
 

Plik do pobrania:

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-10-2015
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  20-10-2015 12:40
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 4098
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl