Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE STAROSTY OLESKIEGO z dnia 3.11.2015 r. w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ul. Wygodzkiej

Strona archiwalna

 

AB.6740.ZRID.4.I.2015

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OLESKIEGO

z dnia  03.11.2015r.

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 687, późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267, z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 03.11.2015 r. na wniosek Gminy Olesno reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: rozbudowę wlotu drogi gminnej nr 101231O - ul. Wygodzkiej do skrzyżowania z drogą krajową nr 11 – ul. Lubliniecką oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Wygodzkiej na działkę nr 582/19 obręb Świercze w miejscowości Grodzisko;

Trasa inwestycji obejmuje działki:

- Obręb Świercze

Karta mapy nr 2, działki nr: 684/19(691/19), 581/19(693/19), 529/29

Karta mapy nr 4, działki nr: 12/1

- Obręb Grodzisko

Karta mapy nr 9, działki nr: 278/1

(oznaczenia: przed nawiasem podano nr działek ulegających podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale)

 

Informuję, że można zapoznać się z treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Oleśnie (Olesno, ul. Pieloka 21, parter - pokój nr 9) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

- w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Opolskiego za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wnioskodawcy oraz od ukazania się zawiadomienia o jej wydaniu w drodze obwieszczenia.

.

 

                                                                                                            z up. STAROSTY

                                                                                                          mgr Roland Fabianek

                                                                                                              WICESTAROSTA