Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025


Uchwałą   nr XV/ 95 /16 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 30 marca 2016 roku przyjęła „Strategię rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016 – 2025”. W dniu 26 lutego 2021 roku Rada Programowa ds. strategii dokonała analizy wykonania „Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego w latach 2016-2020” i przedstawiła propozycje zadań i projektów do realizacji do końca roku 2025. Dokonano również aktualizacji zapisów niektórych programów operacyjnych. Projekt Planu został poddany konsultacjom w zespołach roboczych złożonych z szefów jednostek powiatowych, służb i instytucji z terenu powiatu.
Zgromadzony materiał, po opracowaniu redakcyjnym, stał się podstawą przedstawionego projektu „ Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego  na lata 2021 – 2025”, który stał się jest treścią uchwały.
„Strategia rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016 – 2025” wraz z „Planem rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego w latach 2021-2025”  jest dokumentem określającym kierunki długookresowego rozwoju regionu. Zapisy są zgodne ze Strategią rozwoju Województwa Opolskiego  OPOLSKIE 2030/  uchwała XXXIV/355/2021 z dnia 4.10.2021/ i korespondują z zapisami projektu  Strategii rozwoju Subregionu Północnego Opolszczyzny na lata 2021-2030.


Plik do pobrania

PDFUchwala RP Nr XV.2016 z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjecia strategii rozwoju Powiatu Oleskiego na lata 2016-2025 i Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2016-2020.pdf (1,81MB)

PDFUchwala RP Nr XXXIII.212.2021 z dnia 30.12.2021r w sprawie przyjecia Planu rozwoju lokalnego Powiatu Oleskiego na lata 2021-2025.pdf (1,06MB)