Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                                                                                  Olesno, dnia 11 stycznia 2015 r.

OŚR .6341.2.2.2015

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 05 stycznia 2016 r. Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych ELKOM A. Małecki N. Gabryś Sp. j. z siedzibą w Oleśnie przy ul. Częstochowskiej 10, działającego z pełnomocnictwa TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11 w sprawie wydania  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, a w szczególności wykonanie przekroczenia wód powierzchniowych przez kanał Młynówka na dz. nr 2984 w km 1+351 przyłączem kablowym metodą przewiertu sterowanego.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel.34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. Gmina Olesno
  2. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

ul. Jasnogórska 11

31-358 Kraków             

  1. A/a

 

Do wiadomości:

  1. Pełnomocnik Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ELKOM

 

AD/AD