Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika


WYMAGANE DOKUMENTY


 • Oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana,

 • Jeżeli dotychczasowe tablice rejestracyjne są tzw. "czarne" lub z "flagą RP" należy dokonać ich wymiany. Pojazd samochodowy, dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Upoważnienie / pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFPełnomocnictwo.pdf

 • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (do wglądu),
 • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu),

 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty.

Uwaga! Tablica rejestracyjna nie jest wydawana od ręki. Po złożeniu wniosku tablica jest zamawiana u producenta, a czas jej produkcji trwa 5 dni roboczych.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika

 Dodatkowa tablica rejestracyjna

53,00 zł  (40,00 zł tablica rejestracyjna + 0,50 zł O.E. + 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych)


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transporu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Łukasz Hadam, Renata Krawczyk, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Anna Szymańska,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34/359-78-33 wew. 522

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30 -15.30

wtorek: 7.30 -17.00*

*po godzinie 15.00 załatwiane będą sprawy niewymagające uiszczenia opłaty, kasa czynna jest w godz. 8.00 - 15.00

środa: 7.30 -15.30

czwartek: 7.30 -15.30

piątek: 7.30 -15.00


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Po złożeniu wniosku tablica rejestracyjna jest zamawiana u producenta, jej odbiór możliwy jest w ciągu 5 dni roboczych. Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.

 


 

TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE


 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-01-2016
  przez: Maciej Pyziak
 • opublikowano:
  20-01-2016 09:43
  przez: Maciej Pyziak
 • zmodyfikowano:
  21-01-2020 14:41
  przez: Maciej Pyziak
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 3199
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl