Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika


WYMAGANE DOKUMENTY


  • Jeżeli dotychczasowe tablice rejestracyjne są tzw. "czarne" lub z "flagą RP" należy dokonać ich wymiany. Pojazd samochodowy, dla którego właściciel pojazdu wnioskuje o dodatkową tablicę rejestracyjną do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, powinien posiadać tablice rejestracyjne zgodne ze wzorem określonym rozporządzeniem i wyróżnikiem powiatu właściwym dla organu, który zarejestrował pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Upoważnienie / pełnomocnictwo w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy osobiście przez wnioskodawcę PDFpełnomocnictwo.pdf (190,17KB) DOCpełnomocnictwo.doc (27,00KB)

  • Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (do wglądu),
  • Oryginał dowodu osobistego (do wglądu),

  • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty.

Uwaga! Tablica rejestracyjna nie jest wydawana od ręki. Po złożeniu wniosku tablica jest zamawiana u producenta, a czas jej produkcji  trwa do 5 dni roboczych.


OPŁATY


Opłatę komunikacyjną należy dokonać w kasie lub na konto bankowe Powiatu Oleskiego, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, nr 72 1020 5226 0000 6202 0785 4617

Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika

 Dodatkowa tablica rejestracyjna

52,50 zł  (40,00 zł tablica rejestracyjna + 12,50 zł komplet nalepek legalizacyjnych)


MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY


Wydział Komunikacji i Transporu (pokój nr 16)

Osoby odpowiedzialne: Maksymilian Antkowiak, Łukasz Hadam, Sylwia Freier, Beata Matysiok, Jolanta Rymarczyk, Lidia Skorupa, Magdalena Włoch,

ul. Pieloka 21

46-300 Olesno

tel. 34 37 50 611 lub 612

e-mail:

godziny urzędowania:

poniedziałek: 7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

wtorek: 7.30-16.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.30

środa:  7.30-15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

czwartek:  7.30 -15.30 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 14.00

piątek: 7.30 - 15.00 wnioski o rejestrację prosimy składać do godz. 13.30


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY


Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa.


WYNIK SPRAWY (SPOSÓB ZAŁATWIENIA-ODBIÓR DOKUMENTÓW)


Po złożeniu wniosku tablica rejestracyjna jest zamawiana u producenta, jej odbiór możliwy jest w ciągu 5 dni roboczych. Wydział Komunikacji i Transportu, pok.16.

 


 

TRYB ODWOŁAWCZY


Nie przysługuje.


DODATKOWE INFORMACJE