Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego - w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego


                                                                                            Olesno, dnia 25 stycznia 2016 r.

OŚR.6341.2.1.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 05 stycznia 2016 r.  Mariusza Rząsy, działającego z pełnomocnictwa Związku Wyznaniowego pod nazwą Świadkowie Jehowy w Polsce z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Warszawskiej 14, w  sprawie  wydania  pozwolenia  wodnoprawnego na wprowadzenie do rowu wód opadowych i roztopowych z terenu obiektu zboru Świadków Jehowy (tzw. Sali Królestwa) w Oleśnie przy ul. Opolskiej oraz wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel.34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 1. Świadkowie Jehowy w Polsce

ul. Warszawska 14

05-830 Nadarzyn poprzez pełnomocnika Mariusza Rząsę

 1. Gmina Olesno
 2. a/a

 

AD/AD

Metryczka
 • wytworzono:
  27-01-2016
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  27-01-2016 12:13
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  17-02-2016 07:51
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 3595
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl