Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego           


                                                                                     Olesno, dnia 29 stycznia 2016 r.
 

OŚR.6341.2.5.2016

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r.  Pani Kingi Wieschollek Stacja Paliw NK, Rzędowice, ul. Oleska 6, 46-380 Dobrodzień, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego oraz na szczególne korzystanie z wód, a w szczególności na wprowadzanie do ziemi podczyszczonych ścieków sanitarnych z obiektu usługowego na działce nr 611/126 położonej w m. Rzędowice przy ul. Oleskiej 6, gmina Dobrodzień.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33 wew. 104), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 1. Kinga Wieschollek
  Stacja Paliw NK
  Rzędowice, ul. Oleska 6
  46-380 Dobrodzień
 2. Norbert Wieschollek
  ul. Polna 7
  46-380 Dobrodzień
 3. a/a

 

 

AD/AD

Metryczka
 • wytworzono:
  29-01-2016
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  29-01-2016 13:14
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  17-02-2016 07:53
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 2980
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl