Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Strona archiwalna

 

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego           


                                                                                     Olesno, dnia 29 stycznia 2016 r.
 

OŚR.6341.2.5.2016

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r.  Pani Kingi Wieschollek Stacja Paliw NK, Rzędowice, ul. Oleska 6, 46-380 Dobrodzień, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego oraz na szczególne korzystanie z wód, a w szczególności na wprowadzanie do ziemi podczyszczonych ścieków sanitarnych z obiektu usługowego na działce nr 611/126 położonej w m. Rzędowice przy ul. Oleskiej 6, gmina Dobrodzień.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel. 34 35978 33 wew. 104), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 1. Kinga Wieschollek
  Stacja Paliw NK
  Rzędowice, ul. Oleska 6
  46-380 Dobrodzień
 2. Norbert Wieschollek
  ul. Polna 7
  46-380 Dobrodzień
 3. a/a

 

 

AD/AD