Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Strona archiwalna

 

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego


Olesno, dnia 29 stycznia 2016 r.

 

OŚR.6341.2.3.2016

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Oleski  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r.  Pani Anny Heliosz, zam. w Tarnowskich Górach przy ul. Lwa Tołstoja 34 oraz Dawida Heliosza, zam.  w Tarnowskich Górach przy ul. Lwa Tołstoja 36, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania  niniejszego zawiadomienia, strony mogą zgłaszać wnioski i zastrzeżenia w pokoju Nr 5  Starostwa Powiatowego w Oleśnie ul. Pieloka 21 (tel.34 35978 33), jak  również  zapoznać  się z aktami sprawy. Informuje jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 10 Kpa strona ma zapewniony czynny udział w każdym stadium postępowania i możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszenia  żądań.

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 1. Anna Heliosz
  ul. Lwa Tołstoja 34
  42-680 Tarnowskie Góry
 2. Dawid Heliosz
  ul. Lwa Tołstoja 34
  42-680 Tarnowskie Góry
 3. Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 4. a/a

 

AD/AD