Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego

                                                                                                  Olesno, dnia 10 lutego 2016 r.

OŚR.6341.2.3.2016

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Oleski  zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 18 stycznia 2016 r.  Pani Anny Heliosz, zam. w Tarnowskich Górach przy ul. Lwa Tołstoja 34 oraz Dawida Heliosza, zam.  w Tarnowskich Górach przy ul. Lwa Tołstoja 36, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, których wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla stacji paliw w Dobrodzieniu przy ul. Piastowskiej 39 B na działce nr 1429.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu (tel.  34 35978 33 wew. 104, 405).

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

 1. Anna Heliosz

ul. Lwa Tołstoja 34

42-680 Tarnowskie Góry

 1. Dawid Heliosz

ul. Lwa Tołstoja 34

42-680 Tarnowskie Góry

 1. Urząd Miejski w Dobrodzieniu
 2. a/a

 

AD/AD

Metryczka
 • wytworzono:
  16-02-2016
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • opublikowano:
  16-02-2016 11:48
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • zmodyfikowano:
  17-02-2016 08:12
  przez: Katarzyna Czarnecka
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Oleśnie
  odwiedzin: 3134
Dane jednostki:

Starostwo Powiatowe w Oleśnie
46-300 Olesno
ul. Pieloka 21
NIP: 576-13-62-392 REGON: 151399083
Numer konta: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729

Dane kontaktowe:

tel.: 34 359 78 33, 35, 37
fax: 34 359 78 45
e-mail: starostwo@powiatoleski.pl
strona www: powiatoleski.pl