Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego

Strona archiwalna

 

Olesno, dnia 11 lutego 2016 r.

OŚR.6341.2.5.2016

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Oleski  zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 25 stycznia 2016 r. Pani Kingi Wieschollek Stacja Paliw NK, Rzędowice, ul. Oleska 6, 46-380 Dobrodzień, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci drenażu rozsączającego oraz na szczególne korzystanie z wód, a w szczególności na wprowadzanie do ziemi podczyszczonych ścieków sanitarnych z obiektu usługowego na działce nr 611/126 położonej w m. Rzędowice przy ul. Oleskiej 6, gmina Dobrodzień.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa w Oleśnie przy ul. Pieloka 21    pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu (tel.  34 35978 33 wew. 104, 405).

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. Kinga Wieschollek

Stacja Paliw NK

Rzędowice, ul. Oleska 6

46-380 Dobrodzień

  1. Norbert Wieschollek

ul. Polna 7

46-380 Dobrodzień

  1. a/a

 

 

AD/AD