Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego

Strona archiwalna

 

                                                                                                  Olesno, dnia 10 lutego 2016 r.

OŚR.6341.2.1.2016

Z A W I A D O M I E N I E

o zakończeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Oleski  zawiadamia o zakończeniu postępowania administracyjnego na podstawie wniosku z dnia 05 stycznia 2016 r.  Mariusza Rząsy, działającego z pełnomocnictwa Związku Wyznaniowego pod nazwą Świadkowie Jehowy w Polsce z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Warszawskiej 14, w  sprawie  wydania  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych  do ziemi z terenu obiektu zboru Świadków Jehowy (tzw. Sali Królestwa) w Oleśnie przy ul. Opolskiej oraz wykonanie urządzenia wodnego – studni chłonnej.

W związku z powyższym strony postępowania mają prawo, przed wydaniem decyzji, zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w niniejszej sprawie w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa w Oleśnie przy ul. Pieloka 21 pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu (tel.  34 35978 33 wew. 104, 405).

Ewentualne uwagi w przedmiotowej sprawie można wnieść w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. Świadkowie Jehowy w Polsce

ul. Warszawska 14

05-830 Nadarzyn poprzez pełnomocnika Mariusza Rząsę

  1. Gmina Olesno
  2. a/a

 

AD/AD