Przejdź do treści strony WCAG

INFORMACJA

Starosta Oleski informuje, że dane operatu ewidencji gruntów i budynków udostępniane są podmiotom realizującym zadania publiczne, o których mowa w art.40a ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015r. poz.520 z późn. zm.) w postaci plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych oraz usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Usługa przeglądania danych przestrzennych (WMS), stanowiąca powiatowy węzeł Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) dostępna jest pod adresem: http://geodezja.powiatoleski.pl:8080/cgi-bin/olesno

Dane przestrzenne publikowane są również za pośrednictwem portalu informacyjnego dostępnego pod adresem http://olesno.giportal.pl